Archiwum autora: mce

zarządzanie nieruchomościami

Warszawskie nieruchomości — jak przebiega proces zarządzania?

Stolica Polski jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w obrębie Europy Środkowej. Jej niezaprzeczalnymi zaletami są obecność wielu korporacji, które dają zatrudnienie młodym ludziom, a także inne możliwości biznesowe, które w tym rejonie należą do naturalnych czynników rozwojowych. Zarządzanie nieruchomościami wiąże się tu z ogromnym zainteresowaniem po stronie odbiorców oraz umiarkowaną podażą u deweloperów i na rynku wtórnym. Tutejsze mieszkania to także ciekawe usytuowanie, najczęściej wiążące się z przestrzenią, dobrze zorganizowanym transportem zbiorowym oraz mnóstwem atrakcji w postaci lokali usługowych i przybytków kultury.

Gospodarowanie ekonomiczno-finansowe

Aby mówić o procesach związanych z zarządzaniem nieruchomościami, należy wziąć pod uwagę główną istotę całego przedsięwzięcia, czyli długotrwałość. Zarówno same budynki, jak i infrastruktura dookoła powinny tworzyć integralny twór, który jako jeden mechanizm będzie wydajnie działał przez długie lata. Aby osiągnąć ten cel, przede wszystkim trzeba spojrzeć na całość z punktu widzenia ekonomicznego. Porywanie się na zbyt trudne pod względem finansowym projekty i szacowanie budżetu inwestycyjnego lekko powyżej progu opłacalności, jest najczęściej przysłowiowym gwoździem do trumny przedsięwzięcia. Dlatego biorąc pod uwagę spójność procesu, spojrzenie na sprawę w kategoriach księgowych zawsze będzie w cenie.

Bezpieczeństwo użytkowania

Elementem warunkującym istnienie nieruchomości jako dobra wspólnego, jest dbałość o bezpieczeństwo. W podstawowym ujęciu powinno to być zastosowanie elementarnych zasad BHP, praktycznie już na etapie projektowania budynku lub dokonywania jego kompletnej modernizacji. Drugi etap to bieżące reagowanie na zaistniałe sytuacje oraz dostosowywanie infrastruktury do uchwalonych przepisów. W ujęciu istoty bezpieczeństwa bardzo ważne jest branie pod uwagę głosów użytkowników przestrzeni, na czym powinno się skutecznie skupiać zarządzanie nieruchomościami. Warszawa jest pod tym względem miejscem niebywale wymagającym, ponieważ wyczulenie na odpowiednie standardy jest tutaj na porządku dziennym. Warto pamiętać o tym, dobierając grono pracowników i zarządcę, którzy będą mogli się pochwalić nieco większym doświadczeniem i znajomością lokalnych norm.

Gospodarka energetyczna w zarządzaniu nieruchomościami

Kolejną składową procesu zarządzania jest dbanie o klarowną i prawidłową gospodarkę energetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących wytycznych, norm, przepisów i innych aktów prawnych. Tu po raz kolejny wiedza i jakość wykonywanych usług gra pierwsze skrzypce. Należy pamiętać, że pochylenie się nad tym tematem jest istotne z trzech powodów:

 • finansowego, gdyż prawidłowe rozłożenie kosztów energetycznych znacząco wpływa na przychody lub możliwości budżetowe w innych sferach,
 • opiniotwórczego, ponieważ swobodny dostęp do mediów, dbałość o ich nieprzerwane dostawy oraz obecność w różnych punktach nieruchomości jest wysoce pożądany w gronie odbiorców,
 • prawnego, ponieważ zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi funkcjonowanie zespołu budynków jest podstawą do spokoju i braku niechcianych (a czasem dotkliwych) sądowych batalii.

Biorąc te wytyczne pod uwagę, zarządzanie nieruchomościami — szczególnie w dużej skali — w ujęciu bezpieczeństwa i gospodarowania energetycznego powinno być zabezpieczone od samego początku i oparte na solidnych fundamentach, które później będą na bieżąco monitorowane.

Inwestowanie lub utrzymanie w stanie niepogorszonym

Ścieżkę rozwoju zazwyczaj wybiera właściciel, ale warto, aby była ona poparta tym, co podpowiada firma odpowiadająca za zarządzanie nieruchomościami. Warszawa jawi się jako miasto z tradycjami, lecz jednocześnie skupione na dynamicznym rozwoju. Jego domeną są młode osoby, licznie przybywające z innych miejsc (w tym zagranicznych) i chętne do dłuższego pozostania. Ze stolicy też mało kto wyjeżdża, a jeśli już, to dzieje się tak po przekroczeniu pełni wieku produkcyjnego. Stąd też warto zadbać o posiadane nieruchomości przynajmniej w takim stopniu, aby nie ulegały one degradacji. 

Innym wymiarem jest przeprowadzanie stałych inwestycji, modernizacji i planowanie udogodnień. W myśl tej idei czas się nie zatrzymuje, a duch innowacji jest stale obecny w przestrzeniach mieszkalnych i wśród lokali usługowych, a także tych z przeznaczeniem dla biznesu i działalności firmowej. Niesie to ze sobą konsekwencje finansowe, o których warto pamiętać szczególnie w kontekście punktu pierwszego w procesach zarządzania. Wdrożenie planu inwestycyjnego w Warszawie to dość dobry pomysł, gdyż wymaga tego nie tylko środowisko, ale i chęci odnoszenia stale większych zysków.

Zarządzanie nieruchomościami jest dziedziną wymagającą, skoncentrowaną na wielozadaniowości i wielopłaszczyznowym ujęciu problemu. Choć z pozoru proste zadania mogą się wydawać mocno rozciągnięte w czasie, to na szczeblu decyzyjnym każde działanie musi być szybkie i precyzyjne. Tylko tak prowadzona nieruchomość ma szansę na jak najdłuższe przetrwanie, a co za tym idzie — przynoszenie stałych profitów.

skup aut

Co zrobić z niechcianym leasingiem na samochód?

Od wielu lat jedną z najkorzystniejszych metod zakupu nowego auta dla biznesu jest skorzystanie z bankowej oferty leasingu. Finansowanie to ma wiele zalet, które są doceniane przez przedsiębiorców. Szczególnie tych, którym zależy na zoptymalizowaniu kosztów podatkowych i poszerzeniu floty posiadanych pojazdów. Problem pojawia się, gdy wysokie raty zaczynają być uciążliwe, lub kwota wykupu auta przerasta możliwości finansowe firmy. Rozwiązań jest kilka, a jednymi z nich zwrócenie się o pomoc do osób prowadzących skup aut lub dokonywana na własną rękę cesja umowy.

Na czym polega leasing

Z punktu widzenia finansowego, leasing jest dość skomplikowaną dziedziną. Ten, który najczęściej jest stosowany przy zakupie aut, nazywany jest operacyjnym. Dzięki niemu przedsiębiorca może wpisać samochód do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Skup aut staje się często jedyną opcją uratowania sytuacji dopiero na ostatnim etapie całej operacji, czyli w momencie konieczności wpłacenia raty wykupu, na którą nie stać leasingobiorcy. Jej obecność podyktowana jest tym, że bieżące raty miesięczne nie są w stanie w umówionym czasie (najczęściej kilku lat) w pełni pokryć całej wartości przedmiotu. Różnica musi zostać wpłacona do leasingodawcy, aby użytkownik auta mógł stać się także jego pełnoprawnym posiadaczem, ponieważ wcześniej własność należy do banku.

Skup aut w leasingu

W momencie, gdy leasing przestaje się opłacać lub firma przeżywa poważny kryzys, trzeba zastanowić się, w jaki sposób pozbyć się niechcianego obciążenia. Skup samochodów za gotówkę jest rozwiązaniem dla tych osób, które chcą załatwić problem szybko i przy minimum formalności oraz zaangażowania. Idealnym scenariuszem jest ten, gdy wedle harmonogramu kończy się wpłacanie rat, uiszczana jest umówiona kwota wykupu, a auto trafia od razu na wolny rynek wprost z rąk świeżo upieczonego właściciela. Jeśli do zakończenia umowy pozostało jeszcze sporo czasu, to możliwości współpracy z profesjonalnymi firmami zajmującymi się skupem aut są zależne między innymi od tego, jakie auto posiadamy. Niejednokrotnie łatwiej będzie podjąć działania w przypadku aut klasy średniej niż luksusowych, należących do najwyższych segmentów. Im bardziej pożądany i będący w cenie samochód, tym większe szanse na pozytywną odpowiedź pośrednika.

Cesja umowy — czy warto?

Nie tylko skup aut w leasingu może pomóc w sytuacji, gdy do końca umowy pozostało do zapłaty wiele rat. Przedsiębiorca może wspomóc się cesją, czyli oddaniem zobowiązania innej zainteresowanej osobie. Jedynym warunkiem jest, aby została ona zaakceptowana przez bank. Najczęściej musi to być również ktoś, kto prowadzi firmę i przy okazji może wykazać się pozytywnym bilansem płynności finansowej. 

W przypadku cesji klient pierwotny może ustalić warunki przejęcia leasingu. Najważniejszym jest tzw. odstępne, czyli forma wyrównania za uprzednio wpłacone raty. Im jego kwota mniejsza, tym większe zainteresowanie po stronie ewentualnych nabywców. Oddając samochód do skup aut Gorzów, wszystkie warunki są narzucane przez pośrednika. Cesja wymaga nieco większego zaangażowania zarówno przy poszukiwaniach, jak i w momencie ustaleń z bankiem oraz podczas analizy podatkowej całego przedsięwzięcia. Również doprecyzowanie odstępnego powinno być dokonane z rozsądkiem, aby zachęcić do oferty jak największe grono zainteresowanych.

Przy spisywaniu cesji trzeba również pamiętać o opłacie manipulacyjnej, którą najczęściej pobiera bank. Pewne ustalenia indywidualne dotyczące umowy również mogą ulec zmianie, o czym należy poinformować nowego nabywcę. Kolejną sprawą jest kwestia ubezpieczenia przedmiotu leasingu, które to może być przechodnie, bądź też nie.

Korzyści i straty finansowe

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, należy przede wszystkim rozeznać się w skutkach, jakie mogą przynieść. Przykładowo, skup aut to bardzo wygodne rozwiązanie, ale z punktu widzenia rentowności całego przedsięwzięcia, czasem nieco mniej korzystne. W cały proces angażowany jest bowiem jeszcze jeden pośrednik, który finalnie na całym procederze również musi zarobić. Jego marża będzie zatem realną stratą dla osoby pozbywającej się auta.

Jednak patrząc na sprawę z punktu widzenia obciążeń firmowych, czasem lepiej jest potraktować rzecz tak, jakby poniesiony koszt i odnotowana strata przy sprzedaży były przesłanką do utrzymania płynności finansowej firmy w przyszłości. Podchodząc do tego w ten sposób, zbycie umowy zarówno poprzez skup aut w leasingu, jak i przy pomocy indywidualnej cesji, będzie dobrym pomysłem.

Najlepszym podejściem do tego typu spraw, jest gruntowna analiza na tuż przed nabyciem auta. Idealnie rozwiązana sytuacja to ta, w której odpowiednie środki zabezpieczające całą transakcję są zabezpieczane już na wstępie. Niestety nie każdego na taką formę stać, więc przy pojawieniu się problemów z niechcianym samochodem w leasingu, warto całą sytuację poprzeć rozsądnym sprawdzeniem aktualnych możliwości rynkowych rozwiązania kłopotu. Czy panaceum będzie udanie się do skupu aut, czy też jakakolwiek inna opcja — najważniejszym jest mieć na uwadze to, aby wszystkie działania prowadziły w prostej linii do uzdrowienia budżetu firmowego i możliwości utrzymania ciągłości pracy.

Warsztat samochodowy

Kiedy odwiedzić warsztat samochodowy?

Samochody są wynalazkiem, który naprawdę ułatwił nam codzienne poruszanie się. Dzięki temu można bez problemu pokonywać większe odległości, dojeżdżać do szkoły, pracy i po prostu w łatwy sposób przedostawać się w dany punkt. Czasem jednak te nasze zabawki potrafią sprawiać kłopoty, na których temat my, możemy w ogóle nie mieć pojęcia. Wtedy też na ratunek może nam przyjść warsztat samochodowy. Jednak skąd mamy wiedzieć, kiedy trzeba tam się udać?

Kiedy odwiedzić warsztat samochodowy?

Warsztat samochodowy

Warsztat samochodowy

Jest jedna sytuacja, gdy na pewno będziemy świadomi tego, że bez towarzystwa mechanika dla naszego samochodu, nie będziemy w stanie nim więcej jeździć, a tę sytuację jest po prostu brak możliwości odpalenia samochodu. Dobrze jest, gdy auto stoi u nas na parkingu pod domem i nie chce odpalić. Wtedy po prostu wzywamy lawetę i dowozimy auto do naszego warsztatu samochodowego. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy auto zepsuje się na trasie, nagle zacznie coś się dziać i auto zgaśnie. Wtedy też jedynym rozwiązaniem jest wezwanie lawety, jednak co w sytuacji, gdy do domu mamy nawet kilkaset kilometrów, czy nawet jesteśmy w innym kraju? Czasem takich zdarzeń nie da się przewidzieć, jednak w wielu wypadkach jesteśmy w stanie uniknąć wizyty w warsztacie samochodowym, musimy tylko zadbać o to, by regularnie sprawdzać, czy naszemu samochodowi nic nie dolega.

Przegląd techniczny auta

Oczywiście raz do roku każde auto musi odbyć przegląd techniczny i nie odbywa się on w warsztacie samochodowym, lecz w stacji kontroli pojazdów, jednak nie zawsze wykryte tam zostaną wszelkie usterki. W takich miejscach bada się jedynie auto ogólnie i czy nie ma żadnych poważniejszych usterek, uszkodzeń i tym podobnych, przez które samochód może zagrażać innym uczestnikom ruchu drogowego. Do tego jest to tylko jedno badanie na rok, a w ciągu tego roku auto może pokonywać dziesiątki tysięcy kilometrów, w czasie których naprawdę dużo może się stać. Dlatego też należy samodzielnie zwracać uwagę na to, czy z autem wszystko w porządku.

Ciężko jest chyba większości z nas sobie wyobrazić, że będziemy w stanie wykryć usterkę, która wystąpi w naszym samochodzie, jednak jest to naprawdę możliwe i wcale nie trzeba pracować w warsztacie samochodowym, żeby to zrobić. Wystarczy mieć dobry słuch, węch i wzrok i to nam wystarczy. Oczywiście nie umożliwi nam to wykrycia każdej usterki, jednak mimo to warto i tak dokładnie sprawdzać i używać zmysłów, by móc, chociażby w ten sposób regularnie dbać o auto.

Wykrywanie usterek

Zaczniemy może od naszego wzroku i pewnych oczywistych rzeczy, których uczymy się już w trakcie kursu na prawo jazdy. Czyli otwieramy maskę, jeśli nie wiemy, jak to zrobić, prosimy o pomoc kogoś znajomego, czy też nawet podjeżdżamy do warsztatu samochodowego i tam na pewno ktoś nam pokaże, jak to powinno się robić. Niestety taka oczywista rzecz niektórym naprawdę sprawia problemy. Gdy już to zrobimy, to sprawdzamy najważniejsze płyny w naszym aucie, czyli olej, który sprawdza się za pomocą specjalnego bagnetu, na którym jest wskaźnik, a także płyn do chłodnicy. Należy jednak uważać, szczególnie otwierając zbiorniczek wyrównawczy, ponieważ gdy auto jest rozgrzane, to w górę może buchnąć nam bardzo gorąca para, a nawet płyn i bardzo łatwo jest się oparzyć. Jednak prócz takiego regularnego sprawdzania, naszym wzrokiem powinniśmy również obserwować, czy może pod auto nie wycieka żaden płyn, czy na silniku nie ma żadnych wycieków, a jeśli są, to warto, chociażby szybko określić, z którego mniej więcej miejsca jest wyciek, dzięki czemu w warsztacie samochodowym szybciej będą mogli stwierdzić źródło wycieku. Wzrokiem możemy także określić, czy nasze auto zawsze stoi równo, czy może w którymś miejscu jest za bardzo obniżone. Może to być bardzo ważny znak, ponieważ auto, które jest nierówne, może być dla nas niebezpieczne, ponieważ może nas ściągać podczas jazdy na którąś ze stron jezdni.

Jeśli chodzi o słuch, to pozwoli on nam bardzo szybko wykryć usterkę, ponieważ zwracamy uwagę na każdy niepokojący odgłos, który różni się od standardowego dźwięku auta. Gdy tylko usłyszymy jakieś stukanie, turkotanie, warczenie, a nawet, że silnik pracuje za głośno, to bardzo szybko należy udać się do warsztatu samochodowego.

Węch pomoże nam wykryć, czy może w trakcie jazdy nie dochodzi do wycieku jakiegoś płynu, który się ulatnia, czasem możemy wyczuć zapach spalenizny, dymu, a czasem może to być coś niegroźnego, na przykład pleśń, która powstała w klimatyzacji, nawiewie. Może to dla auta nie jest groźne, ale niektóre osoby mogą na to bardzo źle reagować. Z każdą wykrytą usterką zawsze warto udać się do warsztatu samochodowego, nim będzie za późno. Odkładanie każdej naprawy na później może skutkować tym, że w aucie będzie dochodzić do kolejnych usterek. W ten sposób tylko powiększamy koszty, które są chyba dla nas tylko niepotrzebnym wydatkiem.

Fotografia-ślubna

Zatrzymaj najpiękniejsze momenty – ślubna fotografia w pigułce

Wybór odpowiedniego fotografa ślubnego to nie lada wyzwanie. W końcu od tej jednej osoby mają zależeć niemal wszystkie nasze pamiątki z tego dnia, które będą przeglądane przez Nie tylko nas, ale także nasze dzieci czy też rodziny. Dlatego, aby uniknąć nieprzyjemnych rozczarowań i chowania zdjęć na dnie szafy, warto przygotować się do wyboru fotografa w odpowiedni sposób. Pomocne przy jego wyborze może być skonsultowanie się ze znajomymi i osobami, które mają już ślub za sobą. Być może mają oni wciąż kontakt do sprawdzonej osoby, która wykonała na ich ślubie fenomenalne zdjęcia. Warto wtedy zdecydować się na rozmowę z takim fotografem z polecenia. Nie zawsze, ale często zostają oni zatrudnieni także i na naszym ślubie.

Wybranie fotografa ślubnego

Fotografia-ślubna

Fotografia ślubna

Najczęściej kwestia decydującą o wybraniu fotografa ślubnego jest jego portfolio. To właśnie na podstawie zdjęć wykonywanych na innych uroczystościach decydujemy się na to, jak mają wyglądać nasze fotografie ślubne. Jedne portfolio nie zrobi na nas żadnego wrażenia lub uznamy je za wręcz słabe, natomiast inne może zachwycić nas do szaleństwa, tak, że będziemy chcieli dzwonić do fotografa z rezerwacją terminu nawet o północy. Z tą decyzja warto jednak poczekać, ponieważ istnieją pewne kwestie, na które należy zwrócić uwagę przy przeglądania portfolio, aby nie dać się wpuścić w przysłowiowe maliny.

Miejsce wykonania fotografii

To zazwyczaj miejsce wykonywania fotografii ślubnych ma ogromne znaczenie, a nie umiejętności czy też sam sprzęt fotografa. Zaczynając od początku, zdjęcia z przygotowań do ślubu, które wykonywane są w zwykłych domach czy też mieszkaniach z pewnością nikogo nie zachwycają. Jednak uwagę przyciągają fotografie ślubne wykonywane w pięknie urządzonych przestrzeniach, ze stylowym wystrojem, jasnymi ścianami i meblami w klasycznym stylu. O ile ujęcia to zasługa faktycznie fotografa, o tyle nie jest on w stanie zrobić praktycznie nic z tłem, jakie otacza parę młoda, dlatego, jeśli decydujemy się na rozpoczęcie sesji już w momencie przygotowań, warto przenieść je do wnętrza, które jest przyjemne dla obiektywu aparatu. Wtedy możemy mieć niemal pewność, że fotografie ślubne wykonane na tym etapie będą perfekcyjne.

Fotografia ślubna – zdjęcia z kościoła

Zdjęcia z kościoła to kolejny etap, który można spotkać w portfolio fotografów ślubnych. Najczęściej widoczne są na nich monumentalne katedry i piękne zabytkowe kościoły, których ujęcia zapierają dech w piersiach. O ile ogólnie fotografia sakralna nie jest łatwym zadaniem to wygląd samego kościoła i jego wystrój jest bardzo pomocny, przy uzyskaniu bajecznych fotografii ślubnych niczym z najpiękniejszych filmów. Dlatego warto także wziąć te kwestie pod uwagę, gdyż nigdy mały kameralny kościółek nie będzie mógł dorównać na fotografiach katedrom i bazyliką. Choćby sam fotograf stanął na głowie, nie wykona on swoich najlepszych ujęć w słabym oświetleniu i kościele, który sam w sobie nie ma uroku.

Fotografie samej imprezy weselnej to kolejny temat rzeka. Pomieszczenie, które wytworne jest jako sala weselna powinno być odpowiednio oświetlone, profesjonalni fotografowie, niekiedy wykonują kilka zdjęć ślubnych i podpowiadają, jak rozmieścić światło, aby wszystko wyglądało perfekcyjnie. Po prostu najpewniejszym rozwiązaniem jest dołożenie dopasowane stylistycznie do stylu wesela oświetlenia, które rozpraszać będzie krawędzie mebli i doskonale prezentować się na zdjęciach. Rustykalne wesela to idealny klimat dla świetlistych girland i lampionów, natomiast te w bardziej nowoczesnym klimacie, będą wyglądały dość dobrze z oświetleniem a’la disco.

Fotoksiążki i albumy

Wszystkie powyższe kwestie sugerują jedno, aby dobierać fotografów pod swoje upodobania oraz to, co możemy im zaoferować w postaci miejsc, gdzie zostaną wykonywane fotografie ślubne. Warto te kwestie omówić na spotkaniu w cztery oczy i skonfrontować podejście samego fotografa do danych lokalizacji. Często może on podpowiedzieć rozwiązania, które nam laikom nie przyszłyby nigdy do głowy. Nie warto także podejmować decyzji o fotografie ślubnym na podstawie tylko i wyłącznie ceny oraz zakresu usług, jakie on świadczy. Należy pamiętać, że takie elementy jak fotoksiążka czy też album ze zdjęciami, czy odbitki, można wykonać samodzielnie po ślubie, jednak kolejnych lepszych zdjęć, nie da się już wykonać, bo ślub się już odbył i jak to mówią po ptakach. Dlatego tak ważną kwestia, jeśli chodzi o fotografie ślubną jest zainwestowanie odpowiedniego budżetu. W końcu nikt nie oszczędza na Sali ani na sukni ślubnej, dlaczego więc robione jest to na fotografie. Osoba ta odpowiada za najbardziej trwałe pamiątki. Możecie się założyć, że po roku nikt nie będzie pamiętał złotych zdobień na talerzach, jednak każdy wypomni ewentualne niedoskonałe zdjęcie, jakie otrzyma z waszego wesela. Dlatego warto postarać się i zainwestować we wspomnienia.

 

Bramy garażowe

Bramy do garażu – jak wybrać najlepszą?

W dzisiejszych czasach praktycznie w każdej rodzinie, jest co najmniej jedno auto. Samochód, by zachować jego dobry stan, powinien być chroniony przed warunkami zewnętrznymi. Można to robić, chowając go w garażu, garaż jednak to nie tylko same ściany, lecz także odpowiednie bramy garażowe.

Dlaczego warto korzystać z garażu?

Bramy garażowe

Bramy do garażu

Posiadanie własnego garażu ma wiele różnych zalet. Dla niektórych może to być inwestycja niewarta pieniędzy, ale jeśli już ktoś ma garaż i pozna jego zalety, to zapewne nie będzie chciał z niego zrezygnować. Należy jednak zadbać, by każdy element tego miejsca był dobrze zrobiony, w tym bramy garażowe, które odpowiadają za bezpieczeństwo, czy też utrzymywanie temperatury i szczelność. Jedną z pierwszych zalet, jakie dają garaże i bramy garażowe, jest bezpieczeństwo dla samochodu. Odpowiednio skonstruowane bramy garażowe jest bardzo ciężko otworzyć, bez klucza, dlatego też zarówno auto, jak i inne rzeczy, które będą w tym garażu, są chronione przed kradzieżą. Nawet jeśli w garażu nie stoi najlepsze i najnowsze auto, to mimo wszystko, nadal jest to co najmniej kilka tysięcy, które szkoda byłoby stracić, dlatego bardzo należy uważać, aby nie kusić losu. Bramy garażowe posiadają różne stopnie bezpieczeństwa i warto zainwestować w jak najlepszą bramę, aby mieć pewność, że nawet jeśli ktoś będzie próbował się przez nią przedostać, to sprawi mu to ogromną trudność.

Garaż a bezpieczeństwo

Garaż to także dobre zabezpieczenie lakiernicze i blacharskie dla samochodu. Tutaj już za wiele bramy garażowe nie wpłyną, więc liczy się przede wszystkim to, by samochód był schowany w cieniu i w suchym miejscu. Gdy samochód jest na zewnątrz, to od razu narażony jest na różne warunki pogodowe, takie jak ostre słońce, deszcz, śnieg, duże różnice temperatur, grad, wiatr, i tak dalej. Wszystkie te sytuacje, na które narażone jest auto stojące na zewnątrz, powodują ślady na samochodzie. Od słońca lakier może stawać się coraz bladszy, od wiatru mogą powstać rysy, spowodowane, przez latający pył i kurz, a także kamienie, jeśli chodzi o deszcz, to może być on powodem rdzy. Dobry garaż jednak oznacza, że samochód jest schowany i chroniony, a więc nic mu nie będzie grozić i oczywiście, również w końcu może być w coraz gorszym stanie lakierniczym i blacharskim, ale stanie się to o wiele później.

W garażu odpalisz bez względu na temperaturę

Jeśli bramy garażowe, które wybierasz do swojego garażu, dobrze izolują pomieszczenie, to możesz być pewien, że w garażu temperatura będzie o kilka, jak nie kilkanaście stopni wyższa, niż na zewnątrz. Szczególnie przyda się to zimą, gdy temperatury spadają poniżej zera i niektóre samochody mogą mieć problemy z zapaleniem. Zimą raczej nie będzie takiego problemu, ponieważ po prostu wejdziesz do garażu, gdzie auto miało dobre warunki i je odpalisz. Jedyne, czym będziesz musiał się martwić, to odśnieżenie drogi spod garażu, która może być nieco zasypana.

Jednak garaż to także ochrona przed śniegiem i dzięki temu, nie tylko nie będziesz mieć problemów z odpaleniem samochodu, ale również nie będziesz musiał go odśnieżać. Jest to bardzo nieprzyjemne, a poza tym, możesz w ten sposób łatwo porysować sobie szyby w samochodzie, a tego chyba by nikt nie chciał, ponieważ szyba staje się słabsza, a poza tym każdą taką rysę bardzo mocno może być widać.

Postaw na dobre bramy garażowe

Wybierając bramy garażowe do swojego garażu, pamiętaj o tym, by dobrze wybierać. Powinieneś zwracać uwagę na kilka kluczowych czynników, a mianowicie na bezpieczeństwo, izolację, ochronę przed warunkami atmosferycznymi, lecz także estetykę i wygodę. Bramy garażowe powinny ci dobrze służyć przez długi czas. Bardzo popularne są teraz garaże, które zlokalizowane są w bryle domu, a więc zdecyduj się na takie bramy garażowe, które będą pasować stylistycznie do domu. Nie musi to być konkretnie brama pod kolor, ponieważ może się ona nieco wyróżniać. Jednak niech to będzie brama, która będzie idealnie wpasować się w styl domu, w jego kolory i bryłę.

Wybór jest spory

Jeśli chodzi o ochronę, to możesz postawić przede wszystkim na mocne bramy garażowe, z twardych materiałów. Prócz tego, wybierz wzmacniany zamek, z automatycznym systemem blokowania. Elektroniczne systemy ochrony, które również możliwe są do zastosowania, są w dzisiejszych czasach bardzo dobrym wyborem, ponieważ będą, chociażby sygnałem, że działo się coś złego. Warunek, jakim jest wygoda, zależy od preferencji indywidualnych. Znaczenie ma tutaj to, jak dużo miejsca posiada się w garażu, a także jakie rozwiązanie otwierania drzwi wydaje się najprzyjemniejsze. Mogą to być różne rodzaje bram garażowych, które między innymi można otwierać, wsuwając bramę pod sufit, przesuwając do ściany, czy też otwierając jak tradycyjne drzwi. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, jednak decyzja jest indywidualna. Dobre bramy garażowe, to bardzo dobry wybór. Nie jest to wcale wielki koszt, a dają naprawdę dużo zalet. Potęgują zalety samych garaży i poprawiają to, czego sam garaż nie zapewni.

Domy drewniane

Izolacja drewnianych domów od A do Z

Domy drewniane z bali cieszą się rosnącą popularnością, choć wciąż jest wiele osób, które nie są przekonane do tego, czy drewno będzie w stanie zapewnić taki sam komfort użytkowania jak dom murowany. Tak jak w przypadku domów tradycyjnych, tak i w domach drewnianych kluczowe znaczenie ma budulec i precyzja montażu. Źle zbudowany dom drewniany jest podatny na gnicie, pojawienie się grzyba i pleśni. Zastosowanie materiałów gorszej jakości może sprawić, że izolacja nie będzie poprawnie funkcjonować i domownicy będą zmuszeni o wiele intensywniej ogrzewać wnętrze. Jak się przestrzec przed takimi problemami?

 

Domy drewniane a izolacyjność cieplna

 

Domy drewniane z bali mogą być budowane z dwóch rodzajów bali. Wybrać możemy, albo bale ręcznie ociosane na placu budowy albo wycięte w fabryce (mogą być wycięte na kształt prostokąta lub okrągłe). Sposób wycinania bali zależy w dużej mierze od projektu domu, naszych preferencji estetycznych.

Jeśli planujemy mieszkać przez cały rok w domu drewnianym, samo drewno nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia izolacyjnego (nawet w przypadku, gdy zastosujemy bale o średnicy 30 cm). Ściany z bali drzew iglastych mają o wiele niższy współczynnik oporu cieplnego niż tradycyjne ściany murowane. To sprawia, że wymagana jest dodatkowo izolacja. Jednak z drugiej strony bale z litego drewna mogą magazynować ciepło w czasie dnia, które zostanie później uwolnione w nocy. Dobrej jakość, nowoczesna izolacja może wspomóc naturalne właściwości drewna. Wśród najpopularniejszych materiałów izolacyjnych wyróżnić należy wełnę mineralną,  poliuretan, styropian czy nowoczesną folię termoizolacyjną.

 

Domy drewniane a przenikanie powietrza

 

Przenikanie powietrza do wnętrza domu poprzez bale drewniane to problem, który związany jest z rodzajem bali zastosowanych w konstrukcji budynku. Kluczowym czynnikiem jest wilgotność drewna. Bale „zielone” to bale, których wilgotność przekracza 20% są bardziej narażone na pękanie oraz w konsekwencji, przenikanie powietrza do wnętrza konstrukcji. Dzieje się tak dlatego, że drewno po montażu na placu budowy będzie stopniowo wysychać poniżej 20% wilgotności. Oznacza to, że w przeciągu kilku lat bale będą się kurczyć i pękać, a to spowoduje powstanie szczelin, które mogą powodować problemy z ogrzewaniem pomieszczeń.

Jednym z najwygodniejszych sposobów, aby zapobiec temu problemowi jest wykorzystanie w budowie domu bali sezonowanych przez kilka lat (specjaliści twierdzą, że najlepsze są bale sezonowane około dziesięciu lat). Nie bez znaczenie jest równie gatunek zastosowanego drewna. Niektóre gatunki drzew stanowią lepszy budulec, inne gorszy. Wśród dobrych budulców możemy wyróżnić cedr, świerk i sosnę. Najgorszym materiałem do budowy domu z drewna jest modrzew (bardzo wysoki stopień wilgotności).

Jednak, nawet jeśli w naszym domu drewnianym zastosowano drewno niesezonowane z gatunku drzew wilgotnych, kurczących się, to zawsze możemy skorzystać z fachowych, nowoczesnych preparatów służących do uszczelniania drewna. Dodatkowo system montażu domów drewnianych jest obecnie oparty na systemie dociskowym, który pomaga zminimalizować powstawanie szczelin. Innym sposobem radzenia sobie z balami „zielonymi”, które zawierają znaczną ilość wilgoci, to tzw. „nacięcia kontrolowane”, których zadaniem jest ograniczenie pękania bali podczas wysychania.

 

Uszczelnianie ścian w domu drewnianym z bali

 

W przypadku ścian oddzielających pomieszczenie ogrzewane od zewnętrznej przestrzeni, we wewnątrz drewnianej frezy stosuje się specjalne uszczelnienie, które zapobiega przenikaniu wilgoci i powietrza. Dodatkowo pomiędzy połączonymi balami umieszcza się specjalne uszczelki.

Do uszczelniania używa się materiałów takich, jak: gąbki z zamkniętymi komórkami, gąbki gumowe z silikonem, syntetyczny kauczuk lub innego rodzaju gąbki z naturalnych materiałów. Wybór uszczelek zależy w dużej mierze od projektu i sposobu łączenia drewna ze sobą. Warto dodać, że prawidłowo zamontowane uszczelki nie będą widoczne, więc nie zaburzą estetycznego wyglądu domu drewnianego. Jednocześnie stosowanie uszczelek również wewnątrz budynku pełni funkcje izolacji akustycznej.

 

Domy drewniane a wilgoć

 

Drewno jest specyficznym budulcem, który musi być odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią, która może doprowadzić do rozwoju insektów i zniszczeniem drewna. Najniebezpieczniejsza jest wilgoć i woda, która nazbierała się zimą, ponieważ przymrozek może doprowadzić do zamrożenia wody wewnątrz. Dlatego też podczas budowy domów drewnianych stosuje się impregnaty, których zadaniem jest zabezpieczenie drewna przed dostaniem się wody do jego wnętrza. Tego typu zabiegi nie są jednorazowe i muszą być powtarzane co kilka lat. Dodatkowo ważne jest, aby projekt domu drewnianego uwzględniał odpowiedni system odprowadzania wody (szerokie okapy, system rynien, rur spustowych).

 

Windykator

Jak przebiega postępowanie windykacyjne? Etapy

Postępowanie windykacyjne to nieprzyjemny i ciężki proces, zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Chodzi, przecież o pieniądze, które zawsze wywołują duże emocje. Dodatkowo jest to oczywiście spora ilość stresu oraz straconego czasu dla obu stron. Jak jednak przebiega taka windykacja? I czy warto wykonywać ją samodzielnie czy lepiej poradzić się profesjonalnych podmiotów?

Jakie są etapy windykacja należności?

 1. Powstanie zobowiązania – jest to wynik nieopłaconych faktur, braku zapłaty za wykonane prace w ustalonym terminie, a także nie regulowanie rachunków. Sposobów na powstanie zobowiązania jest bardzo dużo, efekt jeden – stajemy się dłużnikami.
 2. Postępowanie polubowne – pierwszy etap ubiegania się przez wierzyciela o zwrot należnej mu sumy pieniędzy. Tego typu działania mogą być prowadzone na kilka sposobów. Podstawowym z nich jest oczywiście rozmowa z dłużnikiem, celem ustalenia powodów powstania zadłużenia oraz uzyskania deklaracji terminu spłaty. Jeżeli ten sposób nie zadziała to następuje wysyłaniu monitów bądź wezwania do zapłaty. Do etap podczas którego bardzo często dochodzi do podpisania ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W takiej ugodzie, dłużnik określa termin i wielkość spłaty zobowiązania, które zazwyczaj rozłożone jest na kilka rat. Załatwienie sprawy na tym etapie windykacji jest najkorzystniejsze dla obu stron.
 3. Postępowanie sądowe – kiedy dłużnik ignoruje próby polubownego załatwienia sprawy lub nie stosuje się do zapisów ugody sprawia trafia do sądu. Ważną kwestią jest, żeby samo zobowiązanie nie uległo przedawnieniu – tylko wówczas można dochodzić swoich praw do spłaty zobowiązań. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego,  który stanowi podstawę do dalszego ubiegania się o zwrot długu.
 4. Postępowanie klauzulowe – ten rodzaj postępowania odbywa się na wniosek złożony przez wierzyciela lub z urzędu. Jego celem jest uzyskanie klauzuli wykonalności – orzeczenie sądu w formie wyroku lub nakazu zapłaty. Taka klauzula stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.
 5. Postępowanie egzekucyjne – rozpoczyna się w momencie złożenia do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Celem takiego postępowania jest egzekucja zadłużenia, które znalazło się we wniosku wierzyciela. Taki wniosek powinien zawierać szczegółowy opis działań, które mają zostać podjęte przez komornika w celu egzekucji wierzytelności. To najmniej korzystne rozwiązanie dla dłużnika, który oprócz konieczności spłaty długu, ponosi również koszty sądowe, egzekucyjne oraz komornicze.

Windykacja na własną rękę czy zlecona?

Prowadzenie działań windykacyjnych nie jest zadaniem prostym, ale do pewnego momentu można je wykonywać samodzielnie. Rozmowa z dłużnikami, na etapie polubownego załatwiania sprawy, w wielu przypadkach doprowadza do szczęśliwego zakończenia sprawy. Jeśli jednak nie chcemy angażować swojego czasu, ani poświęcać  nerwów na poczet rozmów z dłużnikami, warto powierzyć ten obowiązek wyspecjalizowanym podmiotom. Takich na rynku nie brakuje, ponieważ firmy windykacyjne powstają jak grzyby po deszczu. Ponadto usługi windykacji należności świadczą także niektóre agencje detektywistyczne Wrocław. Nie może to dziwić, ponieważ Polacy pożyczają coraz więcej – siłą rzeczy coraz więcej z nich ma problem z terminowym regulowaniem zobowiązań. To prawdziwe pole do popisu dla firm windykacyjnych, które chętnie podejmują się egzekucji na każdym etapie procesu windykacyjnego.

Dlaczego warto korzystać z takich wyspecjalizowanych podmiotów? Już samo słowo ‘windykacja’ u wielu dłużników powoduje przyspieszoną akcję serca. Przedsądowe wezwania do zapłaty okraszone pieczątką przedstawiciela firmy windykacyjnej są traktowane dużo poważniej niż kolejny mail wysyłany w firmowej skrzynki. Między innymi dlatego, współczynnik zakończonych spraw na etapie polubownym prowadzonych przez firmy windykacyjne jest dużo wyższy niż w przypadku samodzielnego dochodzenia spłaty długu.

Działania komornicze

Jak widać proces windykacji należności odbywa się na kilku etapach. Im wcześniej sprawa zostanie załatwiona, tym lepiej dla obu stron. Spłata długu już na etapie polubownych rozmów to mniejsze koszty, mniej straconego, a także mniejsza porcja stresu, który towarzyszy takim sprawą. Jednak w wielu przypadkach, tak sprawne załatwienie sprawy nie będzie możliwe, więc konieczne będzie podjęcie innych działań.

Przykładami takich działań są sprawy sądowe, a finalnie działania komornicze. Wiele firm, a także osób prywatnych dochodzących swoich roszczeń chce unikać tych etapów, ponieważ kojarzą się one z długim czekaniem na wyrok, a następnie długim czasem oczekiwania na spłatę zobowiązania. Wiele spraw ciągnie się długimi latami, a końca nie widać.

Chcąc, nie chcąc może to jednak być jedyne rozwiązanie. Ostateczny wyrok, a także egzekucja komornicza mogą okazać się jedyną możliwością na odzyskanie pieniędzy. To również bardzo niekorzystne rozwiązanie dla samego dłużnika, który zobowiązany będzie do poniesienia kosztów windykacji, opłat związanych z sądowymi sprawami, a także pokrycia dodatkowych kosztów komorniczych.

 

badania geologiczne

Budowa domu – niezbędne formalności i badania gruntu

Budowa o budowie domu to marzenie niejednej osoby. Czasem jest to wręcz cel życiowy, do którego niektórzy dążą, ponieważ w tym właśnie widzą sens życia i w ten sposób spełniają się życiowo. Warto w ogóle wiedzieć, jak i po co budować dom, ponieważ tylko uzasadniona i świadoma budowa ma sens. To nie jest wcale tego łatwe, ponieważ trzeba skorzystać z usług geotechnicznych, budowlanych i tak dalej, czyli osoby, które chcą mieć dom, czeka wiele pracy.

Dlaczego warto wybudować dom?

Zapewne takie słowa, jak usługi geotechniczne, to czarna magia dla osób, które chcą budować dom i w sumie nic dziwnego, ponieważ nie jest to wcale takie łatwe do wykonania, a niestety z takich usług geotechnicznych należy skorzystać, ponieważ mają one ogromne znaczenie od samego początku, gdy już planujemy budowę domu.

badania geologiczne

Badania geotechniczne

Dom nie jest i nie powinien być tylko miejscem, do którego wracamy po całym dniu w pracy, śpimy w nim i wracamy do pracy. Taki codzienny schemat powinien zniknąć z naszego życia, ponieważ przez to tak naprawdę nic nie zyskujemy, a nasze życie staje się tylko nudne, monotonne, a pieniądze i tak znikają. Z naszego życia powinniśmy czerpać garściami i już budowa domu powinna być punktem, w którym decydujemy o tym, że będziemy więcej czasu poświęcać na życie rodzinne i na własne pasje, o ile tak oczywiście jeszcze nie jest. W domu powinniśmy spędzać spokojnych kilka godzin dziennie, aby móc się nacieszyć tym, co w nim mamy i atmosferą, jaka tam się tworzy.

Zanim wybudujesz zbadaj grunt

Budowa domu ma być dla nas takim punktem, w którym w naszym życiu naprawdę dużo się dzieje i dużo się zmienia. To właśnie w ten sposób będziemy mieć zawsze poczucie bezpieczeństwa i będziemy wiedzieć, że wracamy do miejsca, które stworzyliśmy właśnie dla nas samych. Jednak o tym bezpieczeństwie musimy być świadomi, dlatego nie należy lekceważyć żadnego punktu w trakcie budowy domu, tylko wszystko powinno przebiegać tak, jak musi. Dlatego nie można unikać usług geotechnicznych, które pozwolą na zbadanie gruntu, nie należy oszczędzać na materiałach i nie należy oszczędzać na fachowcach, którzy będą budować dom. Każdy wydatek, każde pieniądze, które tylko włożymy w naszym dom, powinniśmy traktować jako inwestycję w przyszłość.

Niektórzy fachowcy mogą naprawdę sporo kosztować i tak też, jeśli chcemy skorzystać z dobrych usług geotechnicznych, to możemy nawet zapłacić kilka tysięcy złotych. Jednak dzięki temu wiemy, na jakim gruncie będzie położony nasz dom, czasem może się nam trafić tak dobrze, że będziemy właścicielami terenu, na którym mogą znajdować się materiały potrzebne do budowy. Jednak prócz takich informacji podczas wykonywania badania geotechnicznego będziemy także uświadomieni, czy teren, na którym będzie nasz dom, jest wystarczająco stabilny, czy nie zbiera się na nim woda, czy możemy mieć piwnicę, a także uzyskamy informację o tym, jakie fundamenty powinny zostać przez nas zastosowane. Są to informacje, które zwykłemu człowiekowi mogą nic nie mówić i okażą się mało ważne, ale dla fachowca będą bardzo ważne, ponieważ to właśnie w dużej mierze od tego, jaki jest grunt, będzie zależeć to, jakie fundamenty musi zastosować i z jakich materiałów fundament będzie się składać. Jeśli zlekceważymy takie badanie, to nagle może po jakimś czasie się okazać, że na ścianach zbiera nam się wilgoć, budynek zaczyna osiadać w ziemi, a ściany będą pękać, co grozi nawet katastrofą budowlaną. Dlatego właśnie do każdej tego typu sprawy należy podchodzić bardzo poważnie. W budowę domu zazwyczaj inwestujemy nawet kilkaset złotych i to nie powinny być pieniądze wydane na darmo. Przecież w tym miejscu najprawdopodobniej spędzimy całą resztę swojego życia, więc zadbajmy o to, by było w nim bezpiecznie.

Jakość przede wszystkim

Prócz usług geotechnicznych, nie zapomnijmy także o innych, ważnych inwestycjach. Dom powinien być naprawdę dobrej jakości i nie można pozwolić na jakieś niedokładności. Jeśli będą występować jakieś problemy, to należy z nimi walczyć od samego początku, nawet jeśli przez to budowa się wydłuży. Dom warto także już na samym początku zabezpieczyć przed różnego rodzaju zagrożeniami. Jeśli nie jesteśmy mimo wszystko pewni, czy na pewno struktura ziemi przez lata się nie zmieni, to warto poprosić o kilka głębszych odwiertów i taka usługa geotechniczna będzie nas kosztować więcej, ale może to wpłynąć na to, że ekipa budowlana będzie musiała użyć trwalszych materiałów.

Po skorzystaniu z usług geotechnika może się także okazać, że mamy warunki do tego, by spokojnie móc tworzyć przydomową oczyszczalnię ścieków, co dla osób, którym zależy na ekologii, może być ważną informacją. Budowa domu nie trwa kilka tygodni, lecz czasem nawet ponad rok, jednak trzeba być po prostu na to gotowym.

Bielizna sklep

Wypełnij szafę komfortową bielizną

By czuć się komfortowo oraz dobrze ważne jest, aby rozmiar naszej bielizny był odpowiednio dobrany. Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że kupuje zły rozmiar bielizny, a w rezultacie możemy nabawić się wielu nieprzyjemności, a jednym z nich jest złe samopoczucie. Bielizna damska to temat rzeka. Ten element garderoby, choć nie widoczny pod ubraniami, sprawia kobietom największy problem, czy dylemat. Dowiedz się, co koniecznie musisz wiedzieć, by mieć pewność, że odpowiednio dobierasz bieliznę do swojej figury. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę wybierając bieliznę damską. Zapoznaj się z nim, by nie mieć już tym problemu.

Bielizna damska a cechy osobowości

Bielizna sklep

Bielizna damska

Często można się spotkać ze stwierdzeniem, że bielizna damska powinna odzwierciedlać osobowość kobiety. Poniekąd to prawda, ponieważ każda z kobiet, dokonując wyboru bielizny, zwraca uwagę na to, by była ona dla niej jak najbardziej odpowiednia, również pod względem charakteru. Kobiety, które są nieśmiałe, raczej pokuszą się o bielizna damska do sypialni, która jest skromna, klasyczna i niewyzywająca. Natomiast kobiety, które są bardziej odważne, często decydują się na bardziej romantyczne i odważniejsze modele bielizny. Bez względu na cechy charakteru, które reprezentujesz – wybór odpowiedniej bielizny ma znaczenie. Prawidłowo dobrana i dopasowana, nie tylko do sylwetki, ale również osobowości dodaje dużo pewności siebie.

Rodzaje biustonoszy – czyli ich zalety i wady

Każda kobieta doskonale zdaje sobie sprawę, że istnieje kilka modeli biustonoszy. Każdy z tych rodzajów podkreśla pewne zalety (lub wady), dlatego tak ważny jest ich odpowiedni dobór. Przybliżmy sobie kilka z nich:

 • push-up – ten model biustonosza jest najczęściej wybierany przez kobiety o mniejszych rozmiarach biustu. Dzięki wszytym wewnątrz poduszeczką sprawia wrażenie pełniejszego biustu,
 • bardotka – jego charakterystyczną cechą jest górna ścięta część miseczki. Doskonale unosi i delikatnie powiększa biust, dlatego idealnie się sprawdzi u kobiet z mniejszym rozmiarem biustu,
 • biustonosz pół usztywniany lub usztywniany – ten model biustonosza jest zalecany dla kobiet, które mogą się pochwalić obfitym biustem. Dzięki swojemu usztywnieniu jest bardzo zdrowy dla biustu,
 • biustonosz miękki – jest to bardzo zmysłowy rodzaj biustonosza. Wygląda bardzo atrakcyjnie i romantycznie, lecz nie ma usztywnienia.

Typ biustonosza powinien być dobrany do możliwości sylwetki. Odpowiednio dopasowany, potrafi skutecznie uwypuklić największe jej zalety, a jednocześnie ukryć mankamenty kobiecego ciała. Nieodpowiednio dobrany typ stanika może natomiast, nie tylko źle wyglądać, ale również być mało komfortowy w użytkowaniu. Przed podjęciem decyzji o zakupie należy dokładnie zapoznać się z rodzajami biustonoszy, które w swojej ofercie mają producenci. Szerokie rozpoznanie oferty pozwala wybrać najlepszy model.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar majtek?

Dobór odpowiedniego rozmiaru majtek to nie takie proste zadanie, jak mogłoby się wydawać. Mając szerokie biodra, lepiej wybierać majtki z wysokim stanem. Jeśli zależy ci na wymodelowaniu tej części ciała, zdecyduj się na majtki modelujące. Mogą być to modele sięgające talii lub znacznie wyższe, kończące się pod samym biustem. Takie majtki sprawdzą się przede wszystkim przy bardziej dopasowanych sukienkach, a także jeansach. Przede wszystkim należy pamiętać, że kupno za małych majtek to nie jest dobry krok. Zbyt mała bielizna może podrażnić nasze okolice intymne, a co za tym idzie, możemy później zmagać się z drobnymi problemami zdrowotnymi, a to wszystko przez zły dobór majtek.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar biustonosza?

Obwód pod biustem, obwód biustu i fason – trzy najważniejsze wartości, które są nam potrzebne do określenia najodpowiedniejszego rozmiaru biustonosza. Stań prosto i oddychaj swobodnie. Do mierzenia użyj miarki krawieckiej. Zmierz teraz obwód, trzymając miarkę krawiecką bezpośrednio pod biustem, dość ciasno, ale na tyle wygodnie, by móc swobodnie oddychać. Odczytaj pomiar i, jeśli to konieczne, zaokrąglij wynik w górę lub w dół, do najbliższej wielokrotności liczby pięć, np. 75, 80, 85 itd. Aby poznać rozmiar miseczki, zmierz obwód biustu. Pomiaru należy dokonać w najszerszym miejscu biustu, dość luźną miarką krawiecką tak, aby nie odkształcać ani nie ściskać piersi.Upewnij się, że miara krawiecka przebiega na tej samej wysokości przez biust i przez plecy. Odczytaj pomiar, a następnie sięgnij do tabeli rozmiarów biustonoszy, które znajdziesz na stronie producenta. Dobór odpowiedniej bielizny to dość skomplikowany proces, ale każdy powinien sobie z tym poradzić po zapoznaniu się z naszymi poradami i nie powinny się pojawiać pytania, jak dobrać bielizna damska. Najważniejsze jest to, aby na zakup bielizny poświęcić trochę więcej czasu, tak, aby mieć pewność, że będzie ona najodpowiedniejsza dla naszej figury. Pozwoli to pewnie czuć się każdego dnia, niezależnie od wykonanych wówczas czynności.

Budowa domów

Budowa domów szkieletowych. Czy warto mieć własny dom?

Budowa domu to wielkie wydarzenie, warto więc podjąć dobrą decyzję, jeśli chodzi o to, jaki dom wybudować i w jakiej technologii. Choć nie jest to najpopularniejsza metoda w naszym kraju i materiał, to warto zastanowić się nad tym, aby wybudować dom szkieletowy z drewna. To może być naprawdę dobre i ciekawe rozwiązanie.

Czy warto w ogóle mieć własny dom?

Jednak zanim ktoś zdecyduje się na budowę domu, to może warto na początku pomyśleć o tym, czy w ogóle warto go budować. Oczywiście marzenia mogą być piękne, jednak przecież nie każdy tak naprawdę potrzebuje własnego domu. Warto poważnie przemyśleć sprawę i wypisać sobie wszystkie za i przeciw aby jasno widzieć sytuację. Dom to nie tylko decyzja o zmianie miejsca zamieszkania, lecz także decyzja o tym, że bierze się zobowiązanie finansowe na całe życie, gdyż mało kogo stać na zapłacenie zabudowę domu z własnej kieszeni. Warto przygotować się do tego psychicznie i finansowo.

Budowa domów

Budowa domów szkieletowych

Jednak gdy już decyzja zapadnie i po prostu ktoś bardzo tego chce, to czas rozważać kolejne kwestie, czyli miejsce, materiały, technologia, wielkość i tak dalej. Można więc też przemyśleć wspomniany dom szkieletowy.

Dlaczego warto wybudować dom szkieletowy?

Technologia ta przyszła do nas z zachodu i niesie za sobą wiele zalet. Choć wielu Polaków podchodzi do nowości sceptycznie, to jest to coś sprawdzonego i stosowanego w domach za granicą już od lat, dlatego warto zdecydować się na takie rozwiązanie.

Domy szkieletowe są bardzo wytrzymałe i odporne na różne sytuacje i warunki. Jednak, aby zapewnić sobie takie cechy budynku, należy zadbać o to, aby dom został wykonany z dobrej jakości materiałów. Na początku należy zdecydować się więc na drewno, z którego zostanie wykonany dom. Najpopularniejszym drewnem w Polsce do budowy jest świerk. Drewno powinno być suszone komorowo i czterokrotnie strugane, a przy tym należy sprawdzić, czy posiada odpowiedni stempel, a to wszystko zapewnia mu dobrą jakość przygotowania. Drewno jest bardzo ważne, ponieważ od jego jakości zależy, czy będzie bardzo zmieniać objętość, wydawać dźwięki i czy będzie przykładowo pękać. Prócz tego nie należy oszczędzać na innych elementach, które będą łączyć drewno i wzmacniać konstrukcje. Jeśli tylko ktoś zadba o każdy taki element, to dom naprawdę wiele wytrzyma i wbrew opiniom, będzie w stanie oprzeć się silnym wiatrom.

Domy szkieletowe wykonane z drewna posiadają również zdolność samoregulacji wilgotności i dobrą wymianę ciepła. Dlatego nie trzeba się obawiać, że latem będzie zaduch i będzie gorąco, ponieważ drewno chroni przed tym wnętrze, natomiast zimą można być pewnym, że drewno będzie trzymać ciepło, tak długo, jak będzie dom ogrzewany. W domach wykonanych z drewna tworzy się przyjemny mikroklimat, który tylko uprzyjemnia przesiadywanie w nich.

Domy szkieletowe są po prostu wyjątkowe i przytulne. Zapewne nie dla każdego jest to dobry argument, ale chyba wielu osobom zależy na tym, aby mieszkać w przytulnym domu i móc wracać po ciężkim dniu pracy do miejsca, w którym będą mogli odpoczywać i po prostu dobrze się czuć. Drewno zapewnia pewien wyjątkowy klimat, który uspokaja i nadaje wyjątkowy charakter pomieszczeniom.

Jeśli ktoś marzy o tym, aby mieć nowoczesny dom i chciałby w taki zainwestować, to dom szkieletowy będzie dobrym rozwiązaniem, gdyż drewno bardzo dobrze współpracuje i wygląda z różnymi innymi materiałami, takimi jak kamień, stal i szkło, a przy tym nie ma problemu, aby w takim domu instalować różne nowoczesne systemy. Domy szkieletowe mają tę zaletę, że jeśli wykonane są w systemie modularnym, to mogą być w pewnym stopniu modernizowane, więc jeśli ktoś sobie zażyczy jakichś zmian, to bez większego kłopotu będą mogły być one wprowadzane.

Czy taki dom sprawia problemy?

O domach mówi się jak o wielkich skarbonkach bez dna. W przypadku dobrze wykonanego domu szkieletowego nie ma takiej opcji. Oczywiście potrzebna jest okresowa konserwacja i na pewno od czasu do czasu pojawią się różne naprawy, jednak dokładnie wykonany dom, to gwarancja niskich wydatków na niego. W takich domach wszystko musi współgrać ze sobą w najwyższym stopniu i dlatego eliminuje się potencjalne usterki, które mogą wyniknąć w przyszłości.

Czas na budowę

Jeśli już ktoś wie, że chce budować dom i poznał zalety domu szkieletowego, to chyba pora na budowę. Oczywiście zalet jest jeszcze więcej i jest to zaledwie garstka, ale to już jest dowód na to, że domy szkieletowe to naprawdę dobre i nowoczesne rozwiązanie, z którego warto skorzystać. Budowa takiego domu trwa szybko, więc jeśli ktoś chciałby szybko spełnić swoje marzenia i wreszcie zamieszkać w swoich czterech ścianach, to dom szkieletowy będzie dla niego idealny.