MCE – moje centrum edukacji

Edukacja na wysokim poziomie.

skup aut

Co zrobić z niechcianym leasingiem na samochód?

Od wielu lat jedną z najkorzystniejszych metod zakupu nowego auta dla biznesu jest skorzystanie z bankowej oferty leasingu. Finansowanie to ma wiele zalet, które są doceniane przez przedsiębiorców. Szczególnie tych, którym zależy na zoptymalizowaniu kosztów podatkowych i poszerzeniu floty posiadanych pojazdów. Problem pojawia się, gdy wysokie raty zaczynają być uciążliwe, lub kwota wykupu auta przerasta możliwości finansowe firmy. Rozwiązań jest kilka, a jednymi z nich zwrócenie się o pomoc do osób prowadzących skup aut lub dokonywana na własną rękę cesja umowy.

Na czym polega leasing

skup aut
skup aut Szczecin

Z punktu widzenia finansowego, leasing jest dość skomplikowaną dziedziną. Ten, który najczęściej jest stosowany przy zakupie aut, nazywany jest operacyjnym. Dzięki niemu przedsiębiorca może wpisać samochód do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Skup aut staje się często jedyną opcją uratowania sytuacji dopiero na ostatnim etapie całej operacji, czyli w momencie konieczności wpłacenia raty wykupu, na którą nie stać leasingobiorcy. Jej obecność podyktowana jest tym, że bieżące raty miesięczne nie są w stanie w umówionym czasie (najczęściej kilku lat) w pełni pokryć całej wartości przedmiotu. Różnica musi zostać wpłacona do leasingodawcy, aby użytkownik auta mógł stać się także jego pełnoprawnym posiadaczem, ponieważ wcześniej własność należy do banku.

Skup aut w leasingu

W momencie, gdy leasing przestaje się opłacać lub firma przeżywa poważny kryzys, trzeba zastanowić się, w jaki sposób pozbyć się niechcianego obciążenia. Skup samochodów za gotówkę jest rozwiązaniem dla tych osób, które chcą załatwić problem szybko i przy minimum formalności oraz zaangażowania. Idealnym scenariuszem jest ten, gdy wedle harmonogramu kończy się wpłacanie rat, uiszczana jest umówiona kwota wykupu, a auto trafia od razu na wolny rynek wprost z rąk świeżo upieczonego właściciela. Jeśli do zakończenia umowy pozostało jeszcze sporo czasu, to możliwości współpracy z profesjonalnymi firmami zajmującymi się skupem aut są zależne między innymi od tego, jakie auto posiadamy. Niejednokrotnie łatwiej będzie podjąć działania w przypadku aut klasy średniej niż luksusowych, należących do najwyższych segmentów. Im bardziej pożądany i będący w cenie samochód, tym większe szanse na pozytywną odpowiedź pośrednika.

Cesja umowy — czy warto?

Nie tylko skup aut w leasingu może pomóc w sytuacji, gdy do końca umowy pozostało do zapłaty wiele rat. Przedsiębiorca może wspomóc się cesją, czyli oddaniem zobowiązania innej zainteresowanej osobie. Jedynym warunkiem jest, aby została ona zaakceptowana przez bank. Najczęściej musi to być również ktoś, kto prowadzi firmę i przy okazji może wykazać się pozytywnym bilansem płynności finansowej.

W przypadku cesji klient pierwotny może ustalić warunki przejęcia leasingu. Najważniejszym jest tzw. odstępne, czyli forma wyrównania za uprzednio wpłacone raty. Im jego kwota mniejsza, tym większe zainteresowanie po stronie ewentualnych nabywców. Oddając samochód do skup aut Gorzów, wszystkie warunki są narzucane przez pośrednika. Cesja wymaga nieco większego zaangażowania zarówno przy poszukiwaniach, jak i w momencie ustaleń z bankiem oraz podczas analizy podatkowej całego przedsięwzięcia. Również doprecyzowanie odstępnego powinno być dokonane z rozsądkiem, aby zachęcić do oferty jak największe grono zainteresowanych.

Przy spisywaniu cesji trzeba również pamiętać o opłacie manipulacyjnej, którą najczęściej pobiera bank. Pewne ustalenia indywidualne dotyczące umowy również mogą ulec zmianie, o czym należy poinformować nowego nabywcę. Kolejną sprawą jest kwestia ubezpieczenia przedmiotu leasingu, które to może być przechodnie, bądź też nie.

Korzyści i straty finansowe

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, należy przede wszystkim rozeznać się w skutkach, jakie mogą przynieść. Przykładowo, skup aut to bardzo wygodne rozwiązanie, ale z punktu widzenia rentowności całego przedsięwzięcia, czasem nieco mniej korzystne. W cały proces angażowany jest bowiem jeszcze jeden pośrednik, który finalnie na całym procederze również musi zarobić. Jego marża będzie zatem realną stratą dla osoby pozbywającej się auta.

Jednak patrząc na sprawę z punktu widzenia obciążeń firmowych, czasem lepiej jest potraktować rzecz tak, jakby poniesiony koszt i odnotowana strata przy sprzedaży były przesłanką do utrzymania płynności finansowej firmy w przyszłości. Podchodząc do tego w ten sposób, zbycie umowy zarówno poprzez skup aut w leasingu, jak i przy pomocy indywidualnej cesji, będzie dobrym pomysłem.

Najlepszym podejściem do tego typu spraw, jest gruntowna analiza na tuż przed nabyciem auta. Idealnie rozwiązana sytuacja to ta, w której odpowiednie środki zabezpieczające całą transakcję są zabezpieczane już na wstępie. Niestety nie każdego na taką formę stać, więc przy pojawieniu się problemów z niechcianym samochodem w leasingu, warto całą sytuację poprzeć rozsądnym sprawdzeniem aktualnych możliwości rynkowych rozwiązania kłopotu. Czy panaceum będzie udanie się do skupu aut, czy też jakakolwiek inna opcja — najważniejszym jest mieć na uwadze to, aby wszystkie działania prowadziły w prostej linii do uzdrowienia budżetu firmowego i możliwości utrzymania ciągłości pracy.