MCE – moje centrum edukacji

Edukacja na wysokim poziomie.

Jak działa szkoła językowa oraz jak wyglądają lekcje?

Jak działa szkoła językowa oraz jak wyglądają lekcje?

Zajęcia w szkole językowej są niesamowicie pouczające. Dzięki lekcjom jesteśmy w stanie nauczyć się perfekcyjnie danego języka obcego. Przybliżmy sobie nieco bardziej temat jak działa szkoła językowa oraz jak wyglądają poszczególne lekcje.

Szybkość to podstawa

W zasadzie to każdej zajęcia w szkole językowej rozpoczynają się od dokładnej powtórki materiału. Powtarzany jest materiał z kilku ostatnich lekcji. Po powtórce wprowadza się nowy materiał. Prawie cała lekcja jest pracą istną z lektorem. Praca ta polega na tym, że lektor uczy uczniów nowego słownictwa czy też zagadnienia gramatycznego. Później zadaje pytanie z użyciem takowych słów oraz gramatyki, aby cały materiał nowy ćwiczony był w praktyce oraz w poszczególnym kontekście. Praca ustna przerywana jest czytaniami oraz dyktandami.
Nauczyciel do swoich słuchaczy/uczniów mówi dosyć szybko. Jest to naturalne tempo konwersacji. Pomimo, że taki sposób początkowo prowadzenia zajęć może nieco słuchaczy dziwić, to szybko się zaczynają do niego przyzwyczaić. Pozwala to słuchaczowi o wiele łatwiej zrozumieć pytanie oraz także przygotować się do odpowiedzi. Dzięki temu samo tempo lekcji jest znacznie większe. Nauczyciel w żadnym wypadku nie czeka w sposób bierny, aby słuchać nam odpowiedział na pytanie. Cały czas go składnia do bardzo szybkiej odpowiedzi.

Odpowiedzi

Pytania oraz odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są określone z góry. Od tego właśnie wzoru nie powinien odbiegać ani słuchacz, ani też nauczyciel. Słuchacz dokładnie ćwiczy te słowa oraz także struktury gramatyczne, które zawarte są w pytaniach oraz w odpowiedziach. W etapach kolejnych wprowadza się także elementy swojej własnej inwencji. Słuchacz tym samym tworzy coraz to więcej własnych oraz dowolnych odpowiedzi. Aby móc rozwinąć odpowiednie językowe odruchy, należy szybko mówić i do tego bez zastanawiania się. Dzięki temu się wykorzenia nawyk myślenia po polsku oraz tłumaczenia na konkretny język obcy, który utrudnia nam bardzo rozumienie ze słuchu oraz także mówienie w tempie naturalnym. Sposobem najlepszym nauki języka po prostu jest mówienie nim. Słuchacze odpowiadają na poszczególne pytania nauczyciele w możliwie jak najdłuższej formie, aby wydłużyć maksymalnie czas mówienia oraz ćwiczyć możliwie jak najwięcej słów czy też struktur gramatycznych.

Poprawa wymowy

Niesamowicie ważne jest zwracanie uwagi na wymowę poprawą i to już od pierwszej lekcji. Dlatego nauczyciele bardzo często poprawiają samą wymowę swoich uczniów. Dzięki temu podejściu już od samego początku się wykształcają nawyki prawidłowe i słuchać robi coraz to mniej błędów. Jeśli się natomiast zaniedba wymowę od samego początku kurs, to słuchacz utrwala wszelkie błędy w wymowie, które potem jest wykorzenić niezmiernie trudno.

Bardzo ważne jest to, aby słuchacze oraz nauczyciele nie urządzali sobie w czasie lekcji pogawędek. Nie praktykuje się tego nawet, gdyby miały się one odbywać w obcym języku. Niestety, ale rozmowy luźne, które nie są związane z nauką zabierają mnóstwo czasu. Co więcej wydłużają nam one wyraźnie czas nauki. Oczywiście jak od czasu do czasu coś się zagada, to nie ma tragedii, ale raczej tego unikamy. Na tym etapie należy także wspomnieć, że bardzo ważny jest kontakt ucznia z nauczycielem. Jeśli mają ze sobą dobre stosunki i rozmawiają ze sobą z przyjemnością, to nauka bardzo szybko będzie przynosiła efekty.

Polecamy również:

Nauka własna

Czy podczas zajęć książki/podręczniki mogą być otwarte? Absolutnie nie. Podczas lekcji, kiedy nauczyciele nam zadają pytania, to książki powinny być obowiązkowo zamknięte. Na pewno zrozumieć jest łatwiej pisany tekst, a niżeli tekst mówione. Jednak pamiętajmy, że nie jest to robienie nikomu na złość. Takowe postępowanie wpływa źle na wymowę, jak i także na szybkość uczenia się przez danego słuchacza. Następnie uczeń mógłby pamiętać jedynie pisownię, niż samą wymowę słów, co by utrudniło poprawne mówienie oraz rozumienie ze słuchu. Słuchacze na pewno nie powinni notować podczas lekcji. Takowe postępowanie niestety rozprasza ich uwagę. Powinni być w pełni skoncentrowani na tym, co się dzieje w lekcyjnej sali. Całe słownictwo oraz wszelkie pytania znajdują się oczywiście w podręczniku czy też książce słuchacza. Nie ma zatem potrzeby kompletnie notowania.

Każda szkoła językowa działa w taki sposób, aby nauczyć swoich uczniów perfekcyjnie wybranego języka obcego. Jednak niczego nie dokona, jeśli uczniowie nie będą samodzielnie się uczyć. Aby zapamiętać dobrze materiał, należy dokładnie czytać podręczniki oraz także w zaciszu domowym powtarzać sobie słownictwa. To ułatwi nam oraz także przyspieszy sam proces nauki. Pozwoli nam to, jako słuchaczowi o wiele szybciej ukończyć kurs oraz także zaoszczędzić pieniądze. Poza tym będzie nam łatwiej nadrobić wszelkie zaległości ewentualne w materiale, które powstaje chociażby z powodu nieobecności.

Na sam koniec dodajmy, że połową sukcesu jest wybór dobrej szkoły językowej, ale nie obejdzie się bez naszej motywacji.