MCE – moje centrum edukacji

Edukacja na wysokim poziomie.

Windykator

Jak przebiega postępowanie windykacyjne? Etapy

Postępowanie windykacyjne to nieprzyjemny i ciężki proces, zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Chodzi, przecież o pieniądze, które zawsze wywołują duże emocje. Dodatkowo jest to oczywiście spora ilość stresu oraz straconego czasu dla obu stron. Jak jednak przebiega taka windykacja? I czy warto wykonywać ją samodzielnie czy lepiej poradzić się profesjonalnych podmiotów?

Jakie są etapy windykacja należności?

Windykator
Windykacja należności https://www.24detektyw.pl/windykacja-naleznosci/
  1. Powstanie zobowiązania – jest to wynik nieopłaconych faktur, braku zapłaty za wykonane prace w ustalonym terminie, a także nie regulowanie rachunków. Sposobów na powstanie zobowiązania jest bardzo dużo, efekt jeden – stajemy się dłużnikami.
  2. Postępowanie polubowne – pierwszy etap ubiegania się przez wierzyciela o zwrot należnej mu sumy pieniędzy. Tego typu działania mogą być prowadzone na kilka sposobów. Podstawowym z nich jest oczywiście rozmowa z dłużnikiem, celem ustalenia powodów powstania zadłużenia oraz uzyskania deklaracji terminu spłaty. Jeżeli ten sposób nie zadziała to następuje wysyłaniu monitów bądź wezwania do zapłaty. Do etap podczas którego bardzo często dochodzi do podpisania ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W takiej ugodzie, dłużnik określa termin i wielkość spłaty zobowiązania, które zazwyczaj rozłożone jest na kilka rat. Załatwienie sprawy na tym etapie windykacji jest najkorzystniejsze dla obu stron.
  3. Postępowanie sądowe – kiedy dłużnik ignoruje próby polubownego załatwienia sprawy lub nie stosuje się do zapisów ugody sprawia trafia do sądu. Ważną kwestią jest, żeby samo zobowiązanie nie uległo przedawnieniu – tylko wówczas można dochodzić swoich praw do spłaty zobowiązań. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego,  który stanowi podstawę do dalszego ubiegania się o zwrot długu.
  4. Postępowanie klauzulowe – ten rodzaj postępowania odbywa się na wniosek złożony przez wierzyciela lub z urzędu. Jego celem jest uzyskanie klauzuli wykonalności – orzeczenie sądu w formie wyroku lub nakazu zapłaty. Taka klauzula stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.
  5. Postępowanie egzekucyjne – rozpoczyna się w momencie złożenia do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Celem takiego postępowania jest egzekucja zadłużenia, które znalazło się we wniosku wierzyciela. Taki wniosek powinien zawierać szczegółowy opis działań, które mają zostać podjęte przez komornika w celu egzekucji wierzytelności. To najmniej korzystne rozwiązanie dla dłużnika, który oprócz konieczności spłaty długu, ponosi również koszty sądowe, egzekucyjne oraz komornicze.

Windykacja na własną rękę czy zlecona?

Prowadzenie działań windykacyjnych nie jest zadaniem prostym, ale do pewnego momentu można je wykonywać samodzielnie. Rozmowa z dłużnikami, na etapie polubownego załatwiania sprawy, w wielu przypadkach doprowadza do szczęśliwego zakończenia sprawy. Jeśli jednak nie chcemy angażować swojego czasu, ani poświęcać  nerwów na poczet rozmów z dłużnikami, warto powierzyć ten obowiązek wyspecjalizowanym podmiotom. Takich na rynku nie brakuje, ponieważ firmy windykacyjne powstają jak grzyby po deszczu. Ponadto usługi windykacji należności świadczą także niektóre agencje detektywistyczne  https://www.24detektyw.pl. Nie może to dziwić, ponieważ Polacy pożyczają coraz więcej – siłą rzeczy coraz więcej z nich ma problem z terminowym regulowaniem zobowiązań. To prawdziwe pole do popisu dla firm windykacyjnych, które chętnie podejmują się egzekucji na każdym etapie procesu windykacyjnego.

Dlaczego warto korzystać z takich wyspecjalizowanych podmiotów? Już samo słowo ‘windykacja’ u wielu dłużników powoduje przyspieszoną akcję serca. Przedsądowe wezwania do zapłaty okraszone pieczątką przedstawiciela firmy windykacyjnej są traktowane dużo poważniej niż kolejny mail wysyłany w firmowej skrzynki. Między innymi dlatego, współczynnik zakończonych spraw na etapie polubownym prowadzonych przez firmy windykacyjne jest dużo wyższy niż w przypadku samodzielnego dochodzenia spłaty długu.

Działania komornicze

Jak widać proces windykacji należności https://kk-kancelaria.com/windykacja-torun/ odbywa się na kilku etapach. Im wcześniej sprawa zostanie załatwiona, tym lepiej dla obu stron. Spłata długu już na etapie polubownych rozmów to mniejsze koszty, mniej straconego, a także mniejsza porcja stresu, który towarzyszy takim sprawą. Jednak w wielu przypadkach, tak sprawne załatwienie sprawy nie będzie możliwe, więc konieczne będzie podjęcie innych działań.

Przykładami takich działań są sprawy sądowe, a finalnie działania komornicze. Wiele firm, a także osób prywatnych dochodzących swoich roszczeń chce unikać tych etapów, ponieważ kojarzą się one z długim czekaniem na wyrok, a następnie długim czasem oczekiwania na spłatę zobowiązania. Wiele spraw ciągnie się długimi latami, a końca nie widać.

Chcąc, nie chcąc może to jednak być jedyne rozwiązanie. Ostateczny wyrok, a także egzekucja komornicza mogą okazać się jedyną możliwością na odzyskanie pieniędzy. To również bardzo niekorzystne rozwiązanie dla samego dłużnika, który zobowiązany będzie do poniesienia kosztów windykacji, opłat związanych z sądowymi sprawami, a także pokrycia dodatkowych kosztów komorniczych.