MCE – moje centrum edukacji

Edukacja na wysokim poziomie.

W jaki sposób amortyzować meble biurowe?

W jaki sposób amortyzować meble biurowe?

W jaki sposób amortyzować meble biurowe? Amortyzacja przedstawia stopniowe zużywanie się trwałych składników majątku. Amortyzować środki trwałe muszą przedsiębiorcy, a więc osoby prowadzące działalność gospodarczą. O ile amortyzowanie maszyn czy budowli nie budzi szczególnych wątpliwości, o tyle problemy sprawiać może amortyzacja mebli biurowych. W jaki sposób powinniśmy amortyzować meble biurowe? Odpowiadamy.

Czym jest amortyzacja?

W jaki sposób amortyzować meble biurowe?
W jaki sposób amortyzować meble biurowe?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest amortyzacja? Otóż przedstawia ona stopniowe zużywanie się składników majątku przedsiębiorstwa. Niemniej jednak dotyczy ona jedynie składników majątku, które zaliczane są do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku mebli biurowych mowa jednak wyłącznie o środkach trwałych. W ujęciu księgowym oraz podatkowym amortyzacja jest dla przedsiębiorcy kosztem. Może więc, przy spełnieniu odpowiednich warunków, obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Mowa tutaj o amortyzacji podatkowej. Aby jej dokonać, musimy zastosować odpowiednią stawkę amortyzacji, która podana jest w ustawie o podatku dochodowym. Dla mebli biurowych wynosi ona 20% w skali roku. Oznacza to, że co roku będziemy odpisywać w koszty 20% wartości mebli. Amortyzacja księgowa to coś zupełnie innego, choć wielu finansistów traktuje amortyzację podatkową tak samo, jak księgową. Niemniej jednak w przypadku amortyzacji księgowej sami możemy ustalić stawkę, nie musi ona wynosić 20% rocznie. Pamiętajmy, że amortyzacja księgowa ma przedstawiać rzeczywisty stan majątku naszego przedsiębiorstwa. Nie ma jednak wpływu na wysokość podatku dochodowego, jaki zapłacimy.

Meble – środek trwały?

Zastanówmy się, czy meble w ogóle stanowią dla przedsiębiorcy środek trwały? Otóż w tym przypadku nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sięgnijmy więc do ustawy. Według niej środkiem trwałym jest rzeczowe aktywo przedsiębiorstwa. Szacowany czas jego użytkowania przekracza rok. Co więcej, na dzień wprowadzenia do ksiąg środki trwałe są kompletne i zdatne do użytku. Amortyzację zaś rozpoczynamy w miesiącu następującym po tym, kiedy dokonano wprowadzenia środków trwałych do ksiąg rachunkowych. Czy w świetle definicji meble możemy w ogóle uznać za środki trwałe? Na ogół tak, ponieważ będziemy je użytkować dłużej, niż rok. Dlatego też meble zazwyczaj uznajemy za środki trwałe. Niemniej jednak niekoniecznie musimy je amortyzować w tradycyjny sposób, dokonując miesięcznych odpisów. Dlaczego? Wszystko zależy tutaj od wartości środka trwałego. Jeśli jego wartość nie przekracza 10.000 zł, to mamy prawo do jednorazowej amortyzacji. Oznacza to, że w momencie wprowadzenia mebli do ksiąg, meble stają się od razu kosztem. Skąd wzięła się kwota 10.000 zł? Otóż podaje ją ustawodawca. Wcześniej kwotą graniczną było 3.500 zł, jednak w ostatnim czasie dokonano zmian w ustawie. Jednorazowe uznanie środka trwałego za koszt jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Pozwala mu bowiem od razu obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Amortyzacja w ramach pomocy de minimis

Nawet, jeśli wartość środka trwałego przekracza 10.000 zł, możemy mieć prawo do jednorazowej amortyzacji. Możemy z niej skorzystać w ramach tak zwanej pomocy de minimis. Przysługuje ona jedynie małym firmom oraz przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają działalność w danym roku podatkowym. Mogą oni jednorazowo zamortyzować środki trwałe o maksymalnej wartości 50.000 euro. Nie wszystkie środki trwałe podlegają jednorazowej amortyzacji. Na szczęście meble możemy zamortyzować jednorazowo w ramach pomocy de minimis.

Amortyzacja mebli biurowych – jaką metodę wybrać?

stoiska handlowe
stoiska handlowe

Ustawodawca daje nam możliwość wyboru jednej spośród kilku metod amortyzacji. Dotyczy to również mebli biurowych. Najpopularniejszą metodą jest liniowa. Polega ona na sukcesywnym amortyzowaniu środka trwałego tą samą, miesięczną kwotą. W praktyce oznacza to, że meble biurowe co miesiąc nieco tracą na wartości, jednak przez cały okres użytkowania w tym samym tempie. Generalnie metodę liniową zaleca ustawodawca pod kątem amortyzacji podatkowej. Możemy także dokonywać amortyzacji przyspieszonej. Dzięki niej nieco szybciej zamortyzujemy środek trwały. Amortyzacja przyspieszona odpowiada sytuacji, w której środek trwały na początku użytkowania zużywa się szybciej, później zaś nieco wolniej. Niemniej jednak dla mebli biurowych najwłaściwsza będzie liniowa metoda amortyzacji. Trudno bowiem udowodnić, że te zużywają się w pewnych okresach szybciej, w innych zaś wolniej. Pamiętajmy, że jeśli dany mebel nie jest aktualnie użytkowany, powinniśmy zaprzestać jego amortyzacji.

Każda księgowa doskonale wie, jak amortyzować meble biurowe. Niemniej jednak nie każdy przedsiębiorca korzysta z pomocy profesjonalnej księgowej. Czasami decydują się oni na własną rękę prowadzić księgowość firmy. Na szczęście amortyzacja mebli biurowych nie stanowi większego wyzwania. Musimy jedynie wybrać metodę amortyzacji oraz kierować się ustawowymi zasadami. Dotyczy to amortyzacji podatkowej. Amortyzacja księgowa zaś pozostaje w naszej własnej gestii.