MCE – moje centrum edukacji

Edukacja na wysokim poziomie.

Księgowość niezbędnym elementem funkcjonowania firmy

Księgowość niezbędnym elementem funkcjonowania firmy

Księgowość w jakiejkolwiek formie musi prowadzić każda firma. Choć czasem możliwe jest jedynie ewidencjonowanie pewnych zdarzeń gospodarczych, często od firm wymaga się prowadzenia uproszczonej, a nawet pełnej księgowości. Dlaczego księgowość jest tak ważna w każdej jednostce gospodarczej?

Księgowy do zadań specjalnych

Księgowość niezbędnym elementem funkcjonowania firmyDla osób, które nie znają się na kwestiach prowadzenia działalności gospodarczej, księgowość może wydawać się niepotrzebna. Tymczasem to właśnie dzięki niej możemy w jasny i klarowny sposób badać sytuację finansową jednostki. Dobrze prowadzona księgowość pozwala przede wszystkim uniknąć malwersacji finansowych, wyprowadzania pieniędzy z firmy bądź unikania opodatkowania. Księgowy pełni więc z jednej strony rolę specjalisty do spraw podatkowych, z drugiej zaś specjalisty do spraw finansowych. Bez względu na to, czy prowadzimy uproszczoną, czy też pełną księgowość, możemy czuwać nad sytuacją finansową firmy. Jest to bardzo istotne przede wszystkim dla instytucji, które finansują działalność przedsiębiorstwa. Banki, firmy faktoringowe czy leasingowe zwracają dużą uwagę na to, jaka jest sytuacja finansowa danego podmiotu. Oczywiście odpowiedź mogą uzyskać jedynie na podstawie sprawozdań finansowych, do sporządzenia których potrzebny jest księgowy. Również inwestorzy są zainteresowani tym, w jaki sposób są obracane ich pieniądze. Na to pytanie także odpowie tylko dobrze prowadzona księgowość.

Ustalenie zobowiązań podatkowych

Obecnie przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania dochodów. Karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie wymagają prowadzenia księgowości w pełnym słowa znaczeniu. Należy jedynie prowadzić wybrane ewidencje. Tymczasem opodatkowanie na zasadach ogólnych zobowiązuje do prowadzenia księgowości. Pozwala więc ona ustalić, jaka jest podstawa opodatkowania. Dzięki księgowości możemy wyłączać pewne koszty i przychody, które są niepodatkowe. Do ustalenia innych zobowiązań wobec budżetu państwa również potrzebna jest księgowość. Firmy najczęściej są płatnikami podatku VAT, który nie sposób ustalić jedynie za pomocą odręcznych obliczeń. Podczas przeprowadzania kontroli podatkowej urzędnicy bardzo często korzystają z zapisów w księgach rachunkowych. Stąd też ich właściwe prowadzenie jest bardzo istotne.

Zobacz również:

 

Kontrola wewnętrzna

Zarówno w dużej, jak i w mniejszej jednostce, konieczne jest okresowe przeprowadzanie kontroli wewnętrznej. Powinien ją oczywiście przeprowadzić właściciel lub manager. Kontrola finansów firmy powinna być kluczowym elementem kontroli wewnętrznej. Księgowość pozwala na ustalenie stanu majątku firmy oraz ewentualnych start. Przeprowadzana okresowo inwentaryzacja pozwala ustalić stan zapasów i towarów, środków trwałych czy gotówki w kasie. W przypadku jakichkolwiek braków właściciel firmy może rozliczyć osobę odpowiedzialną. Księgowość daje możliwość kontrolowania kosztów, ustalania ich struktury czy przekroju. Co prawda obecnie większość raportów generują programy, jednak aby mogły one tego dokonać, należy prawidłowo prowadzić księgi. Kontrola finansów firmy pozwala na ograniczenie kosztów, efektywne inwestowania, a także na szybką reakcję w przypadku wystąpienia braków. Co więcej, właściciele firmy wiedzą, jaka jest wartość posiadanego majątku, struktura finansowa czy wartość zobowiązań. Jest to kluczowe w planowaniu przyszłości finansowej firmy. 

Zaufanie publiczne

Niektóre jednostki okresowo muszą poddawać swoje księgi rachunkowe badaniu biegłego rewidenta. Są to głównie jednostki publiczne bądź duże firmy giełdowe. Powodem jest fakt, iż ich finanse wymagają zwykle dokładnego prześwietlenia. Chodzi bowiem o to, aby firmy te nie przeprowadzały nielegalnych operacji czy nie wyprowadzały pieniędzy na rzecz właścicieli. Biegły rewident bada, czy księgi prowadzone są zgodnie z zasadami rachunkowości. Niektóre podmioty, choć nie działają na giełdzie, to osiągają wysokie przychody i również muszą poddawać księgi badaniu. Chodzi tutaj o zaufanie publiczne do tych, którzy zdobyli znaczną część rynku. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo tworzenia przez te podmioty baniek finansowych czy defraudowania pieniędzy. 

Księgi rachunkowe czy podatkowe?

Niektórzy przedsiębiorcy traktują księgi rachunkowe wyłącznie jako narzędzie do obliczania zobowiązań podatkowych. Dzieje się tak głównie w małych przedsiębiorstwach. Niemniej jednak nie jest to dobre podejście. Rola księgowości jest ogromna w kontekście działalności firmy jako całości. Dobrze prowadzona księgowość pozwoli uniknąć wielu błędów, pomyłek czy oskarżeń. Co więcej, poprawnie sporządzone raporty są niezbędne, gdy ubiegamy się o nowe źródła finansowania czy też chcemy rozwijać firmę. Mówi się nawet, że tylko uczciwe i transparentne przedsiębiorstwa udostępniają publicznie swoje sprawozdania finansowe. Jest w tym sporo prawdy, bowiem finanse firmy powinny być jej priorytetem. Co więcej, księgi rachunkowe należy prowadzić zgodnie w obowiązującymi przepisami. Nie chodzi tu tylko o przepisy podatkowe, ale również ustawę o rachunkowości.