MCE – moje centrum edukacji

Edukacja na wysokim poziomie.

Jak długo trwa procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Jak długo trwa procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Jak długo trwa procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej? Wpadnięcie w ogromne długi wbrew pozorom może nastąpić naprawdę wyjątkowo szybko. Wystarczy, że zaciągniemy kredyt w bardzo wysokiej kwocie, a później nie będziemy mieli środków na jego spłatę. W takiej sytuacji wiele osób decyduje się na zaciągnięcie chwilówki – otrzymaną kwotę przeznaczają na spłatę poprzedniego zobowiązania. Takie działanie powoduje, że utrata płynności finansowej następuje bardzo szybko.

Dłużnik nie wie, gdzie mógłby zwrócić się po pomoc. Na szczęście, od paru lat istnieje bardzo korzystne rozwiązanie dla wszystkich osób zadłużonych. Chodzi tutaj o możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku? Na to i wiele innych pytań zawarliśmy odpowiedzi w tym poradniku.

Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Jak długo trwa procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej?
Jak długo trwa procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Zdecydowana większość osób zadłużonych znajduje się w bardzo złej sytuacji materialnej. Nie mają żadnych cennych przedmiotów, które mogliby sprzedać, a uzyskane pieniądze przekazać swoim wierzycielom. Nie ma zatem się co dziwić, że tak wiele osób zastanawia się nad tym, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osobę fizyczną bez majątku rzeczywiście jest możliwe? Okazuje się, że jak najbardziej jest to możliwe. Zatem ile trwa upadłość konsumencka bez majątku? Wyjaśniamy w dalszych częściach artykułu. 

Upadłość konsumencka jest narzędziem prawnym, po które mogą sięgnąć wszystkie osoby zmagające się ze sporymi zadłużeniami. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje szansę na to, aby raz na zawsze zapomnieć o swoich sporych zadłużeniach i zacząć wszystko od początku. Prawo do złożenia wniosku o upadłość konsumencką ma każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie piastuje żadnej funkcji w jakiejkolwiek spółce. Oprócz tego, prawo do złożenia wniosku mają też te osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą w przeszłości, ale w dniu składania wniosku tej działalności nie prowadzą. Należy jednak wiedzieć o tym, że przywołana zasada nie obowiązuje, jeżeli ktoś nie zamknął działalności, tylko ją zawiesił. 

Często dzieje się też tak, że wspólny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pragną złożyć małżeństwa, które mają wspólne zobowiązania finansowe, np. kredyty hipoteczne. Warto jednak wiedzieć o tym, że zgodnie zo obowiązującymi przepisami prawa każdy z małżonków musi złożyć osobny wniosek o ogłoszenie upadłości. Prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mają również wierzyciele. Jest to możliwe wtedy, gdy osoba fizyczna wcześniej prowadziła działalność gospodarczą, a od momentu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców nie minęło jeszcze 12 miesięcy. 

Aby złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej było w ogóle możliwe, dana osoba fizyczna musi być niewypłacalna. Czy polskie prawo dokładnie definiuje niewypłacalność? Okazuje się, że nie. W polskim prawie upadłościowym nie zawarto definicji niewypłacalności w kontekście osób fizycznych. Przyjmuje się jednak, że niewypłacalność ma miejsce wtedy, gdy długi konsumenta są większe od jego dochodów, a żadne czynności, które on podejmuje w celu spłaty zadłużenia nie są wystarczająco skuteczne. Aby złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogło być możliwe, opóźnienie w spłacie zobowiązań wobec wierzycieli musi wynieść minimum trzy miesiące. 

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku? 

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku? Podstawowa rzecz, którą należy wiedzieć, jest następująca: ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby bez jakiegokolwiek majątku jest w pełni możliwe. Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku? Czy czas trwania postępowania różni się czymś od takiego postępowania, które byłoby prowadzone w przypadku dłużników mających jakieś aktywa oraz dochody? Trzeba przyznać, że czas postępowania jest zazwyczaj bardzo podobny bez względu na status materialny osoby ubiegającej się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Jedyna różnica w czasie postępowania może polegać na tym, że może zostać pominięta procedura dotycząca przygotowania planu spłaty wobec wierzycieli. W przypadku osób z majątkiem taka procedura może trwać bardzo długo – szczególnie, gdy dłużnik posiada jakieś nieruchomości, np. mieszkanie czy samochód. Zanim zostaną sprzedane wszystkie te rzeczy, może upłynąć sporo czasu. Dlatego jeśli porównamy czas trwania postępowania w przypadku osoby bez majątku oraz osoby z majątkiem może okazać się, że tak naprawdę osoba bez majątku szybciej załatwi wszystkie niezbędne formalności. 

Zobacz koniecznie: 

Kiedy warto wnioskować o upadłość konsumencką?

O ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy ubiegać się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Podjęcie takiej decyzji należy poprzedzić bardzo dokładną analizą naszej sytuacji materialnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na nasze aktywa oraz wydatki. Jeśli okaże się, że będziemy w stanie spłacać długi powoli w miesięcznych ratach wszystkim wierzycielom, wówczas wnioskowanie o upadłość konsumencką z pewnością nie będzie konieczne. Upadłość konsumencką powinni ogłaszać tylko ci, którzy są w beznadziejnej sytuacji finansowej.