MCE – moje centrum edukacji

Edukacja na wysokim poziomie.

Systemy bezpieczeństwa budynków — jak się zmieniły?

Systemy bezpieczeństwa budynków — jak się zmieniły?

Systemy bezpieczeństwa budynków — jak się zmieniły? W ostatnich latach doświadczenia użytkowników elektroniki użytkowej, nowe przepisy rządowe oraz chęć poprawy wydajności systemów doprowadziły do ​​znacznego postępu w wymaganiach rynku i założeniach funkcjonalnych dla systemów ochrony budynków i sygnalizacji włamania i napadu. Tradycyjne typy czujników, łączność, interfejsy sterowania i zasilacze zmieniły się w różnym stopniu, co spowodowało znaczące zmiany w wyglądzie, działaniu i obsłudze tych wszechobecnych aplikacji.

W przeszłości system wykrywania włamań składał się przede wszystkim z prostej grupy przewodowego sprzętu, w tym panelu sterowania, styków drzwi/okien i być może z pasywnego czujnika ruchu (lub dwóch), oferując minimalną integrację oprogramowania i/lub złożoną konserwację. Jednak w ciągu ostatniej dekady wymagania klientów w budynkach mieszkalnych i komercyjnych wpłynęły na złożoność i dostępność poszczególnych komponentów oraz ogólną funkcjonalność tych rozwiązań systemowych.

Zmiana na lepsze

Jedną z pierwszych sił napędowych tej ewolucji jest nowe ustawodawstwo rządowe uchwalane w wielu częściach świata, zwłaszcza w krajach rozwijających się i krajach o dużych różnicach klas społecznych. Najważniejszym skutkiem jest wprowadzenie obowiązku weryfikacji zagrożeń pierwszego rzędu przed wysłaniem służb ratowniczych. Wynika to ze znacznego wzrostu liczby fałszywych alarmów oraz niewłaściwej alokacji zasobów miejskich (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe). Aby spełnić ten wymóg, podjęto dwa oddzielne, ale powiązane ze sobą kroki. Po pierwsze, twórcy systemu dodali nową technologię czujników do samego sprzętu, a po drugie dostawcy usług systemowych poprawili poziom ręcznego zdalnego monitorowania.

Jak działa czujnik

Systemy bezpieczeństwa budynków — jak się zmieniły?
Systemy bezpieczeństwa budynków — jak się zmieniły?

Tradycyjne czujniki ruchu https://rcse.pl/czujki-sswin/ bazują na jedno- lub dwupikselowym pasywnym czujniku podczerwieni. Czujniki działają poprzez identyfikację zmian sygnatur cieplnych w polu widzenia. Chociaż czujniki są całkowicie akceptowalne w niektórych sytuacjach, ich działanie ogranicza się do wykrywania lub obecności bodźców (ludzi, zwierząt domowych, pojazdów), ale nie mogą one zidentyfikować rodzaju wykrytego źródła. Do systemu należy dodać dodatkowe czujniki, aby rozróżniać lub klasyfikować wykryte obiekty. Aby zaspokoić tę potrzebę i poprawić ogólną dokładność, niezawodność i wydajność systemu, do coraz większej liczby bezpiecznych węzłów czujników ruchu dodawane są funkcje przechwytywania wideo. Element czujnikowy nadal tam jest, ale w tej zaawansowanej konfiguracji działa jak wyzwalacz, aby obudzić podsystem przechwytywania obrazu, który następnie przechwytuje klatkę lub dwie i wysyła ją do zdalnej stacji monitorującej w celu weryfikacji. Po przybyciu do centrum operacyjnego usługodawcy całodobowy personel ochrony ma za zadanie przejrzeć przesyłane obrazy w celu zweryfikowania bodźca, który wywołał alarm, który stanowi zagrożenie lub stan alarmowy; dopiero po zakończeniu tej fazy weryfikacji dyspozytor usługi. W ramach rozszerzenia możliwości przechwytywania obrazów na krawędzi sieci w pojedynczym węźle sensorycznym wdrażana jest również integracja przetwarzania lokalnego w celu umożliwienia lokalnej analizy i weryfikacji zagrożeń.

Ulepszona umiejętność

Innym ważnym postępem w dziedzinie bezpieczeństwa budynków jest przejście od połączeń przewodowych do bezprzewodowych, nie tylko między poszczególnymi węzłami czujników i panelami kontrolnymi, ale także z całego systemu do powiązanej z nim zdalnej stacji monitorowania lub centrum operacyjnego. Przez dziesięciolecia czujniki były łączone z panelami za pomocą niskonapięciowego okablowania szeregowego, co jest powszechne w wielu innych aplikacjach sterowania budynkami. Takie połączenia przewodowe wymagają znacznego nakładu pracy i wiążą się ze zwiększonymi kosztami instalacji systemu. Wraz z pojawieniem się technologii bezprzewodowych o bardzo niskim poborze mocy i krótkiego zasięgu wielu producentów rozszerzyło swoją ofertę sprzętowo-systemową o wersje bezprzewodowe, co uprościło i ułatwiło początkowe wdrożenie. Ta zmiana z kolei skraca czas i koszty wdrażania, otwierając większy rynek, umożliwiając rozsądną modernizację instalacji, zamiast rynku wciąż napędzanego sprzedażą nowych budynków, jak w przeszłości.

Interfejs użytkownika

Ostatnim obszarem istotnych zmian w urządzeniach zabezpieczających budynki jest interfejs użytkownika. Jeszcze nie tak dawno panele sygnalizacji włamania i napadu składały się z prostego interfejsu z przyciskami i pokrętłami. Jednak teraz, gdy smartfony i tablety są powszechnie używane przez prawie wszystkich docelowych konsumentów, doświadczenia użytkowników urządzeń do sterowania budynkami mieszkalnymi i komercyjnymi, w tym systemów wykrywania włamania, a także termostatów i czujek dymu, wkroczyły w XXI wiek. Podczas gdy większość producentów nadal oferuje urządzenia klasy podstawowej bez dodatków, linie średniej i wysokiej klasy obejmują teraz takie funkcje, jak ekrany dotykowe, podświetlane klawiatury, wykrywanie światła otoczenia i możliwości sterowania głosowego.

RCSE systemy zabezpieczeń
Topolowa 8
62-030 Luboń
668 417 744
www.rcse.pl