MCE – moje centrum edukacji

Edukacja na wysokim poziomie.

Kancelaria frankowa Szczecin

Kancelaria frankowa Szczecin 

Masz kredyt we frankach szwajcarskich? Chcesz się od niego uwolnić? Skontaktuj się naszą kancelarią frankową w Szczecinie! Posiadamy duże doświadczenie w pomocy frankowiczom i dysponujemy profesjonalną kadrą składającą się z prawników specjalizujących się w sprawach frankowych. Pamiętaj, że na każdym etapie prowadzonej sprawy zapewniamy opiekę ekspercką i prawną dotyczącą postępowania przedsądowego i sądowego.

Sposoby działania kancelarii frankowej w Szczecinie

Zgłaszając się do naszej kancelarii frankowej w Szczecinie https://pomocprzykredycie.pl/ możesz liczyć na fachową analizę umowy frankowej zawartej z bankiem. Interesuje nas treść umowy kredytowej w CHF a, po zapoznaniu się z jej zapisami sporządzamy analizę odnośnie możliwości uwolnienia się od franka szwajcarskiego. Jeżeli uzyskane dane potwierdzają zasadność wytoczenia sprawy sądowej przeciwko bankowi, trzeba będzie uzyskać zaświadczenie z banku. W takim dokumencie znajdują się niezbędne dla sprawy informacje w kwestii ważnych dat oraz sum pieniężnych które jako kredytobiorca wpłaciłeś na rzecz danego banku. Oczywiście na każdym etapie sprawy frankowej służymy swoją pomocą, zapewniamy koncepcje procesowe z bieżącym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.   Uzgodnienie strategii procesowej w kancelarii frankowej w Szczecinie

Korzystając z orzecznictwa Sądu Najwyższego a także własnej praktyki w sprawach frankowych, dokładamy starań, aby przedstawić jaki rodzaj roszczenia w imieniu klienta będzie skierowany. Uzgadniamy z klientem możliwe rezultaty związane z ustaleniem nieważności umowy frankowej, uwzględniając kwestie roszczeń wzajemnych z bankiem.

Jeżeli podejmiesz decyzję o podjęciu współpracy z naszą kancelarią frankową w Szczecinie https://odfrankuj.org/pomoc-frankowiczom-szczecin-2/ przedstawimy strategię oraz koszty prowadzenia Twojej sprawy. Pamiętaj! Strona przegrywająca sprawę w tym przypadku bank, będzie zobowiązana do zwrotu wszystkich kosztów procesowych. Od czego zależą koszty sprawy frankowej? Od wartości przedmiotu sporu, nasza kancelaria bazuje na kosztach zastępstwa procesowego.    

Kancelaria frankowa w Szczecinie reprezentuje interesy frankowicza w sądzie

Sporządzamy umowę, która jest podpisywana przez klienta oraz przedstawiciela naszej kancelarii frankowej w Szczecinie. Przygotowujemy stosowne dokumenty i składamy pozew w sądzie, cały czas mając na uwadze dbanie o interesy klienta. Informujemy klienta o każdym piśmie procesowym wysłanym do banku i do sądu oraz otrzymanym zawiadomieniu. Zapewniamy ochronę prawną w sytuacji, gdy bank udzielający kredytu CHF wystąpiłby na drogę sądową z roszczeniami.

Co może uzyskać frankowicz współpracując z kancelarią frankową w Szczecinie?

  • Orzeczenie przez sąd nieważność umowy kredytowej we frankach szwajcarskich.
  • Orzeczenie o konieczności zwrócenia przez bank nadpłaconych rat i różnicy pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna CHF.
  • Uwolnienie mieszkania od franka szwajcarskiego.
  • Zmiana obcej waluty na polskie złotówki.
  • Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu.

Jak wygląda pomoc frankowiczom oferowana przez kancelarię frankową w Szczecinie?

Kancelaria frankowa Szczecin
Kancelaria frankowa Szczecin

Unieważnienie umowy kredytu frankowego jest obecnie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla frankowiczów https://odfrankuj.org. Takie orzeczenie wydane przez sąd, oznacza, że umowa we frankach szwajcarskich nigdy nie została podpisana. Konsekwencją uzyskania orzeczenia o unieważnieniu umowy kredytowej CHF jest zwrot wzajemnych świadczeń. A oznacza to, że klient zwraca bankowi wartość otrzymanego kredytu, natomiast bank zwraca kredytobiorcy wpłacone przez niego raty kredytu, odsetki oraz inne opłaty wniesione na rzecz banku. Zdarza się, że suma wszystkich wpłat dokonanych przez frankowicza jest wyższa niż wartość wypłaconego kredytu CHF.

Odfrankowienie kredytu jest kolejnym korzystnym dla frankowicza orzeczeniem sądu. A dokładnie chodzi o usunięcie z umowy kredytowej we frankach tzw. klauzul abuzywnych denominacyjnych lub indeksacyjnych. Takie działania obowiązują od dnia podpisania umowy, zachowując oprocentowanie (LIBOR) powiększone przez nałożoną przez bank marżę. Efektem orzeczenia o odfrankowieniu kredytu jest traktowanie go jako kredyt złotowy. Dzięki temu jest on dużo tańszy.

Nasza kancelaria frankowa https://kancelaria-prawna24.com.pl/kancelaria-frankowa-szczecin/ w Szczecinie zawsze występuje do sądu o zwrot na rzecz klienta zapłaconych przez niego prowizji na rzecz banku. A także opłat związanych z obsługą kredytu CHF, czyli różnego rodzaju ubezpieczenia. Jednym z naszych działań rozpoczynających proces sądowy przeciwko bankowi jest wniesienie o zabezpieczenie roszczeń frankowicza. To znaczy o ustalenie nieważności umowy kredytu CHF, unormowanie wszelkich praw oraz obowiązków stron na czas trwania sprawy sądowej. Czego skutkiem jest wstrzymanie konieczności dokonywania spłat rat kredytu frankowego a także zakazanie bankowi wypowiadania umowy kredowej we frankach. W przypadku uzyskania zabezpieczenia roszczenia przy unieważnieniu umowy frankowej, klient do momentu uprawomocnienia się orzeczenia nie ma nałożonego obowiązku spłaty kredytu.

Co wyróżnia naszą kancelarię frankową w Szczecinie?

Nasza firma stawia na profesjonalizm we wszystkich aspektach działania. Specjalizujemy się w zatrudnianiu wykwalifikowanych prawników, którzy doskonale radzą sobie w obszarze prawa gospodarczego i cywilnego. Nie ograniczamy się jednak tylko do kwestii prawnych. Nasze działania są wspierane przez zespół specjalistów z dziedziny finansów, księgowości oraz ekonomii, co pozwala nam na kompleksowe podejście do każdej sprawy. Rozumiemy indywidualne potrzeby naszych klientów, dlatego zachęcamy do bezpośrednich spotkań w naszej kancelarii frankowej w Szczecinie. Jesteśmy dostępni także dla tych, którzy preferują kontakt telefoniczny lub mailowy. Zapewniamy pełne wsparcie i profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy, gwarantując indywidualne podejście i skuteczność w działaniu. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.