Archiwa tagu: nieruchomości

Domy drewniane

Izolacja drewnianych domów od A do Z

Domy drewniane z bali cieszą się rosnącą popularnością, choć wciąż jest wiele osób, które nie są przekonane do tego, czy drewno będzie w stanie zapewnić taki sam komfort użytkowania jak dom murowany. Tak jak w przypadku domów tradycyjnych, tak i w domach drewnianych kluczowe znaczenie ma budulec i precyzja montażu. Źle zbudowany dom drewniany jest podatny na gnicie, pojawienie się grzyba i pleśni. Zastosowanie materiałów gorszej jakości może sprawić, że izolacja nie będzie poprawnie funkcjonować i domownicy będą zmuszeni o wiele intensywniej ogrzewać wnętrze. Jak się przestrzec przed takimi problemami?

 

Domy drewniane a izolacyjność cieplna

 

Domy drewniane z bali mogą być budowane z dwóch rodzajów bali. Wybrać możemy, albo bale ręcznie ociosane na placu budowy albo wycięte w fabryce (mogą być wycięte na kształt prostokąta lub okrągłe). Sposób wycinania bali zależy w dużej mierze od projektu domu, naszych preferencji estetycznych.

Jeśli planujemy mieszkać przez cały rok w domu drewnianym, samo drewno nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia izolacyjnego (nawet w przypadku, gdy zastosujemy bale o średnicy 30 cm). Ściany z bali drzew iglastych mają o wiele niższy współczynnik oporu cieplnego niż tradycyjne ściany murowane. To sprawia, że wymagana jest dodatkowo izolacja. Jednak z drugiej strony bale z litego drewna mogą magazynować ciepło w czasie dnia, które zostanie później uwolnione w nocy. Dobrej jakość, nowoczesna izolacja może wspomóc naturalne właściwości drewna. Wśród najpopularniejszych materiałów izolacyjnych wyróżnić należy wełnę mineralną,  poliuretan, styropian czy nowoczesną folię termoizolacyjną.

 

Domy drewniane a przenikanie powietrza

 

Przenikanie powietrza do wnętrza domu poprzez bale drewniane to problem, który związany jest z rodzajem bali zastosowanych w konstrukcji budynku. Kluczowym czynnikiem jest wilgotność drewna. Bale „zielone” to bale, których wilgotność przekracza 20% są bardziej narażone na pękanie oraz w konsekwencji, przenikanie powietrza do wnętrza konstrukcji. Dzieje się tak dlatego, że drewno po montażu na placu budowy będzie stopniowo wysychać poniżej 20% wilgotności. Oznacza to, że w przeciągu kilku lat bale będą się kurczyć i pękać, a to spowoduje powstanie szczelin, które mogą powodować problemy z ogrzewaniem pomieszczeń.

Jednym z najwygodniejszych sposobów, aby zapobiec temu problemowi jest wykorzystanie w budowie domu bali sezonowanych przez kilka lat (specjaliści twierdzą, że najlepsze są bale sezonowane około dziesięciu lat). Nie bez znaczenie jest równie gatunek zastosowanego drewna. Niektóre gatunki drzew stanowią lepszy budulec, inne gorszy. Wśród dobrych budulców możemy wyróżnić cedr, świerk i sosnę. Najgorszym materiałem do budowy domu z drewna jest modrzew (bardzo wysoki stopień wilgotności).

Jednak, nawet jeśli w naszym domu drewnianym zastosowano drewno niesezonowane z gatunku drzew wilgotnych, kurczących się, to zawsze możemy skorzystać z fachowych, nowoczesnych preparatów służących do uszczelniania drewna. Dodatkowo system montażu domów drewnianych jest obecnie oparty na systemie dociskowym, który pomaga zminimalizować powstawanie szczelin. Innym sposobem radzenia sobie z balami „zielonymi”, które zawierają znaczną ilość wilgoci, to tzw. „nacięcia kontrolowane”, których zadaniem jest ograniczenie pękania bali podczas wysychania.

 

Uszczelnianie ścian w domu drewnianym z bali

 

W przypadku ścian oddzielających pomieszczenie ogrzewane od zewnętrznej przestrzeni, we wewnątrz drewnianej frezy stosuje się specjalne uszczelnienie, które zapobiega przenikaniu wilgoci i powietrza. Dodatkowo pomiędzy połączonymi balami umieszcza się specjalne uszczelki.

Do uszczelniania używa się materiałów takich, jak: gąbki z zamkniętymi komórkami, gąbki gumowe z silikonem, syntetyczny kauczuk lub innego rodzaju gąbki z naturalnych materiałów. Wybór uszczelek zależy w dużej mierze od projektu i sposobu łączenia drewna ze sobą. Warto dodać, że prawidłowo zamontowane uszczelki nie będą widoczne, więc nie zaburzą estetycznego wyglądu domu drewnianego. Jednocześnie stosowanie uszczelek również wewnątrz budynku pełni funkcje izolacji akustycznej.

 

Domy drewniane a wilgoć

 

Drewno jest specyficznym budulcem, który musi być odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią, która może doprowadzić do rozwoju insektów i zniszczeniem drewna. Najniebezpieczniejsza jest wilgoć i woda, która nazbierała się zimą, ponieważ przymrozek może doprowadzić do zamrożenia wody wewnątrz. Dlatego też podczas budowy domów drewnianych stosuje się impregnaty, których zadaniem jest zabezpieczenie drewna przed dostaniem się wody do jego wnętrza. Tego typu zabiegi nie są jednorazowe i muszą być powtarzane co kilka lat. Dodatkowo ważne jest, aby projekt domu drewnianego uwzględniał odpowiedni system odprowadzania wody (szerokie okapy, system rynien, rur spustowych).

 

Kim jest pośrednik nieruchomości?

Kim jest pośrednik nieruchomości?

 

Kim jest pośrednik nieruchomości?Rynek obrotu nieruchomościami w skali ogólnoświatowej rozwija się bardzo dynamicznie, a  rynek polski wpisuje się w tę dynamikę na poziomie czołówki europejskiej. Notowany od kilku lat stały wzrost obrotów i zysków w tym segmencie gospodarki sprawia, że stopień skomplikowania transakcji typu kupno – sprzedaż nieruchomości, a także innych produktów oferowanych na tym polu, stale rośnie. Wymusza to na coraz większej liczbie klientów konieczność poszukiwania profesjonalnej obsługi transakcji, które stanowią często dorobek ich życia lub też poważną lokatę inwestycyjną, przy której popełnienie błędu skutkować może utratą nie tylko przyszłych zysków, ale i inwestowanego kapitału. Sytuacja ta tworzy naturalną potrzebę rozwoju profesjonalnej specjalizacji w obrocie nieruchomościami i na to zapotrzebowanie odpowiada zawód pośrednika nieruchomości.

 

Pośrednik nieruchomości – kto to taki?

 

Zawód ten – jak wiele innych, współczesnych zawodów rodzących się wraz z dynamicznymi zmianami cywilizacyjnymi – wciąż ewoluuje, wskutek czego następuje w jego ramach specjalizacja związana z koniecznością posiadania coraz bardziej specjalistycznej wiedzy, dotyczącej zarówno określonych typów nieruchomości, stron transakcji czy rodzajów dokonywanych operacji. Pośrednik nieruchomości powinien być osobą przedsiębiorczą, zorientowaną na cele i odpowiedni do nich oczywiście ekwiwalent finansowy, będący wynikiem jego nakładu pracy. Samodzielność i ukierunkowanie na kontakt z klientem w połączeniu z poszukiwaniem nowych wyzwań na rynku pracy, wsparte wykształceniem pozwalającym swobodnie poruszać się w przestrzeni kontaktów z różnymi ludźmi, to cechy, które są podstawą zarówno sukcesu w pośrednictwie nieruchomości, jak i gwarancją właściwej obsługi dla klienta.

 

Prawo i wykształcenie kierunkowe

 

Po zniesieniu ustawą deregulacyjną wymogu zdobycia licencji agenta nieruchomości, zniesiono formalne wymagania dotyczące tego zawodu, co znacznie ułatwiło  do niego dostęp wszystkim, dla których kupno i sprzedaż nieruchomości, a także najszerzej rozumiany – obrót na rynku nieruchomości, jawią się jako spełnienie aspiracji zawodowych. Jednak same chęci nie wystarczą. Ułatwieniem w tej sytuacji jest odpowiednie wykształcenie kierunkowe z zakresu prawa, budownictwa, sprzedaży czy marketingu. Nie jest to jednak wymóg konieczny do spełnienia. Nie decyduje też on w zakresie być lub nie być, czy przydatności w zawodzie pośrednika obrotu nieruchomości i jak się okazuje również, w osiąganiu sukcesów zawodowych. Najważniejsze są tutaj umiejętności i doświadczenie, determinacja i określone wcześniej cechy charakteru. To one w dużej mierze decydują o sukcesie na tym rynku pracy.

 

Obowiązki pośrednika nieruchomości

 

Pośrednik nieruchomości, odpowiada przede wszystkim za pośrednictwo pomiędzy stronami transakcji. Bez względu na to, czy jest to transakcja kupna czy też sprzedaż nieruchomości, czy jakakolwiek inna związana z obrotem na tym rynku. Najważniejszym zadaniem pośrednika jest pozyskiwanie klientów i wszechstronna pomoc swym podopiecznym. Towarzyszy temu coraz szerszy katalog usług, które wraz z rozwojem rynku, kapitałów inwestycyjnych, dopuszczalnych regulacji prawnych i wymagań uczestników obrotu nieruchomościami, można proponować i realizować dla różnych grup i klientów indywidualnych. Negocjacje cenowe, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, załatwianie formalności, pomoc w sprawdzaniu stanu prawnego i przejęcie obowiązków związanych ze zmianą stanu prawnego nieruchomości, pomoc i doradztwo przy wyborze źródła finansowania nieruchomości, to tylko niektóre z obszernego katalogu zarówno obowiązków jak i zakresu możliwości działań pośrednika nieruchomości.

 

Zakres odpowiedzialności pośrednika nieruchomości

 

Wykonywanie tego zawodu związane jest z określonym ryzykiem, które wynika zarówno z braku wiedzy i doświadczenia, braku należytej staranności w wykonywaniu czynności zawodowych czy też zaistnienia okoliczności powodujących wyrządzenie szkody, z których to klient wywodzi zaistnienie przyczyny po stronie pośrednika nieruchomości. Czasami szkody powstają także na skutek warunków, których nie sposób było przewidzieć, mimo wykonywania przez pośrednika działań w dobrej wierze i według stanu dostępnej wiedzy. Szczególnie wrażliwe w tym zakresie są transakcje typu kupno – sprzedaż nieruchomości. Dlatego też dla zabezpieczenia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa klientów, wprowadzono obowiązek ubezpieczenia pośrednika od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z zawodowym wykonywaniem czynności związanych z obrotem nieruchomościami. Odpowiedzialność ta rozciąga się zarówno na pośrednika jak i osoby, którym zleca on bezpośrednio wykonanie czynności na jego rzecz i w jego imieniu.

 

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna pośrednika

 

Działalność pośrednika nieruchomości stwarza też zagrożenie odpowiedzialnością karną wynikającą z zachowań noszących znamiona czynów niedozwolonych, takich jak oszustwa, przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych, fałszerstwa dokumentu, ukrywania dokumentu, itp. Dodatkowym rodzajem odpowiedzialności jest odpowiedzialność dyscyplinarna, której źródła mogą wypływać zarówno z naruszenia przepisów prawa cywilnego jak i prawa karnego, a skutkują wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przez uprawnione organy korporacyjne czy samorząd zawodowy.

mieszkania na sprzedaż

Usamodzielnij się – przejrzyj mieszkania na sprzedaż!

mieszkania na sprzedażSocjologowie alarmują: coraz więcej młodych ludzi, tzw. millenialsów, wybiera mieszkanie z rodzicami. Nie chcą oni przejść w dorosłe życie, nie chcą odciąć pępowiny. Często twierdzą, że trudna sytuacja na rynku ich do tego zmusza. Oczywiście kiedyś wielką popularnością cieszyły się rodziny wielopokoleniowe, które mieszkały w dużych domach. Miały one swoje zalety, ogromne wsparcie, które płynęło z góry i sprawiało, że wszyscy czuli się ważni i potrzebni. W chorobie zawsze nas ktoś odwiedzał, dziadkowie i wujkowie wspólnie wychowywali pociechy, tworzyła się mała, kochająca społeczność. To ma sens, kiedy faktycznie dom jest ogromny i dla każdego można wydzielić choćby małe mieszkanko. Gorzej, jeśli żyjemy w miejscu, w którym przestajemy się mieścić. Pół biedy, że kiedy byliśmy dziećmi, to jeszcze dawało się jakoś obronić. Później pojawia się partner, następnie dzieci i nagle miejsca robi się bardzo mało. A problemem jest jeszcze to, że wielu młodych millenialsów ani myśli szukać mieszkania na sprzedaż http://inhouse.szczecin.pl. Dlaczego? Bo nie dojrzeli do dorosłości. Ciągle oczekują, że mama im ugotuje, wypierze i posprząta. Mama ma tymczasem już koło sześćdziesięciu lat i nie może wiecznie usługiwać dorosłemu dziecku. Kiedy mamy świadomość tego, że takie zachowanie jest toksyczne, decydujemy się znaleźć mieszkania na sprzedaż i wybrać dla siebie miejsce, w którym będziemy czuli się dobrze.

Oczywiście ktoś powie zaraz, że ceny takich mieszkań są wysokie i lepiej żyje się tam, gdzie rachunki można rozłożyć pomiędzy konkretnych członków rodziny. Ma to sens, ale ponownie, w dużym domu. Kiedy dopłacamy do prądu na pięćdziesięciu metrach kwadratowych, to cały ten proceder i tak nie ma sensu. Czasami trzeba zrobić krok do przodu. To prawda, że mieszkania na sprzedaż tanie nie są, ale nie kupujemy przecież drewnianego domku na drzewie, tylko porządne M4. Siłą rzeczy będą wiązały się z tym koszty, ale będzie to godna inicjatywa i inwestycja na przyszłość nie tylko naszą, ale również naszych dzieci.

Kiedy przeglądamy mieszkania na sprzedaż https://natropienieruchomosci.pl robimy to przede wszystkim po to, by odciążyć naszych rodziców i zacząć życie na własny rachunek. Często wiąże się to z koniecznością wzięcia kredytu hipotecznego. Niektórych przeraża konieczność bycia zależnym od banku. Ale czy już się tak nie dzieje? To w bankach trzymamy nasze oszczędności, to banki udzielają nam pożyczek, to banki tworzą dla nas jako taką strukturę. Nie ma się co krzywić, bo teraz wielu ludzi ma kredyty hipoteczne i powoli je sobie spłaca. Oczywiście można zbierać pieniądze przez dwadzieścia lat, ale co się stanie, jeśli się okaże, że za dwadzieścia lat nie są one już tyle warte, co kiedyś? Bank daje pewność, że spokojnie spłacimy należność.

Wyszukiwanie mieszkania na sprzedaż wiąże się oczywiście z pewnymi trudnościami. Musimy przecież dokładnie określić, gdzie chcemy mieszkać, oglądać apartamenty, wybierać pomiędzy nimi. Nie jest to wcale takie proste, dlatego warto mieć przy sobie kogoś, kto zna się na rzeczy. Będziemy wtedy wiedzieli, czy mieszkanie przypadkiem nie nadaje się do remontu.

Porzucenie rodzinnego gniazda faktycznie brzmi jak coś stresującego. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, w której zostajemy z rodzicami w niewielkim metrażu. Jak mamy zamiar to wszystko pogodzić? To oczywiste, że będziemy wtrącać się nawzajem w swoje sprawy, kłócić się, polegać na sobie aż za bardzo. Są momenty, w których po prostu trzeba dorosnąć i ruszyć z miejsca. To nie jest tak, że w ten sposób odcinamy się od korzeni, przesadzamy się najzwyczajniej w świecie w inne miejsce. Przyniesie to ulgę zarówno nam, jak i naszym rodzicom. Bronienie się, że będzie to dla nich trudne, jest oszukiwaniem siebie samych. Powszechnie wiadomo, że pary które poszukały mieszkania na sprzedaż i zakupiły sobie jedno, o wiele lepiej radzą sobie ze stresem. Są odpowiedzialni za swoje życie, sami muszą zajmować się rachunkami, muszą dokładnie określić, jak i gdzie chcą pracować. Nie ma już nikogo, kto weźmie ich pod swoje skrzydła. Kiedy jesteśmy panami własnego losu, decydujemy o naprawdę wielu rzeczach. Właśnie dlatego wyszukiwanie mieszkania na sprzedaż jest tak istotne z punktu widzenia dorosłości. Tu nie chodzi o to, czego nie zrobimy, ale o to, co zrobić musimy. Dojrzałość wymaga od nas jednak tego, byśmy pępowinę odcięli. Tylko w ten sposób zapanujemy nad własnym życiem.

A mieszkania na sprzedaż? Wybór jest przecież ogromny! Możemy wybrać małe lub duże, w zależności od naszych potrzeb. Możemy wybrać takie, które znajduje się w centrum, wtedy nie będziemy mieli problemu z dojeżdżaniem do pracy. A jeśli marzy się nam większy metraż za tę samą cenę, wybierzmy coś w pobliżu obrzeży miasta. Teraz są one rozbudowywane, toteż nie musimy się martwić, że do sklepu będziemy musieli dojeżdżać całymi godzinami. Rzecz tkwi tylko w tym, że potrzebujemy podjąć dojrzałą decyzję. Damy tym samym przykład naszym dzieciom. I kto wie? Może pewnego dnia zbudujemy dom, a tam będziemy mogli założyć wielopokoleniowe środowisko. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas!